Over de toekomst van het openbaar vervoersnetwerk voor Haarlem en de regio
Lezing

In het kader van de ABC-expositie 'Netwerken: zichtbaar & onzichtbaar' geven op woensdagmiddag 8 maart Jan Wijkhuizen (beleidsmaker mobiliteit Provincie Noord-Holland) en Ricsi van Beek (senior stedenbouwkundige gemeente Haarlem) een presentatie over Openbaar Vervoer (OV) netwerken. Jan Wijkhuizen zal ingaan op de geschiedenis en toekomst van het regionaal OV-netwerk en Ricsi van Beek zal vervolgens ingaan op onder meer de ontwikkeling van ‘Mobiliteitshub’ Haarlem Nieuw Zuid, de nieuwe grote OV-knoop in de stad nabij de Buitenrustbruggen.

datum:  woensdagmiddag 8 maart 2023
aanvang: 17.00 uur (inloop v.a. 16.30 uur)
locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
toegang (incl. koffie/thee): € 7,50 (€ 5,00 met Museumkaart, Haarlempas of ABC-vriendenpas)

Direct aanmelden

Sinds de komst van de Zuidtangent in Haarlem is de formule van Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) steeds verder gegroeid. Maar hoe heeft deze formule zich als regionaal netwerk ontwikkeld? En waar ligt de toekomst van regionaal OV aan de westzijde van de Metropoolregio Amsterdam? En hoe vormt dit netwerk zich nu in de stedelijke omgeving van Haarlem? Deze vragen zijn interessant en actueel aangezien een nieuwe ontwikkeling is ingezet met de realisatie van een nieuwe knoop binnen Haarlem. Naast de Buitenrustbruggen wordt nu gezamenlijk door gemeente en provincie gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘mobiliteitshub Haarlem Nieuw Zuid’.

impressie

Een dergelijk HOV-Knooppunt wordt steeds belangrijker geacht in het stedelijk landschap. Het belang van bereikbaarheid neemt namelijk nog steeds toe en Haarlem zet in op gebruik van fiets en (H)OV als vervoerswijze van de toekomst. In plaats van op de (vervoers-)infrastructuur, komt de nadruk te liggen op deze knooppunten om hoogwaardige nieuwe stedelijke plekken te creëren.  Dit moeten nieuwe herkenbare verblijfsplekken worden met openbare voorzieningen die door een brede groep bewoners en bezoekers gebruikt gaan worden. Daarbij is het idee om nieuwe infrastructuur te maken om bestaande wijken en groene plekken met elkaar te verbinden in plaats van deze juist te scheiden. Dit alles gekoppeld aan een goede bereikbaarheid van en naar de Metropoolregio Amsterdam. En voor Haarlem betekent dat nieuwe dynamische plekken.