Expositie

Geopend door de heer A. van Ake, projectleider stadsvernieuwing Haarlem