Fietsexcursie langs as Haarlem-Amsterdam
Rondleidingen

Op woensdagmiddag 26 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 uur organiseren ARCAM en het ABC een verrassende ontdekkingstocht op de fiets. Deze bijzondere fietsexcursie voert door de groene gebieden - en zelfs natuur! - langs de verstedelijkte as Haarlem-Amsterdam. Verschillende experts fietsen mee om op locatie een toelichting te geven op de ontwikkelingen in het gebied. De tocht begint om 13.00 uur en eindigt om ca. 17.00 uur bij het nieuwe NS-station Halfweg-Zwanenburg. In verband met eventuele fietshuur is aanmelding noodzakelijk!

 

Datum: woensdagmiddag 26 juni van 13.00 tot ca.17.00 uur
Vertrek- en aankomstlocatie: NS-station Halfweg-Zwanenburg
Deelname: aanmelding noodzakelijk via email vanpoorttotpoort@arcam.nl 

De fietstocht voert van onder meer de Tuinen van West, Geuzenveld richting ‘de Bretten’ en recreatiegebied Spaarnwoude. Er wordt gefietst over de Zuidelijke IJdijk en door de Vereenigde Polder naar de Liede en de forten van de Stelling van Amsterdam. Via het Polanenpark gaat het naar Zwanenburg en Sugar City. Daar wordt de middag omstreeks 17.00 uur onder genot van een drankje afgesloten. Wie hieraan wil deelnemen kan zich tot 24 juni a.s. aanmelden via het e-mailadres: vanpoorttotpoort@arcam.nl. Graag daarbij vermelden of er zelf een fiets wordt meegenomen, dan wel dat er graag gebruik gemaakt wordt van een huurfiets. Voor de huurfiets wordt mogelijk een kleine bijdrage gevraagd.

 

Over ‘Van Poort tot Poort’
ARCAM Amsterdam en het Haarlemse ABC Architectuurcentrum hebben – overigens in nauwe samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en de Stadsbouwmeester Haarlem - met de manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’ het initiatief genomen om de dynamiek langs de as Haarlem-Amsterdam te inventariseren en te tonen. Het project is gestart met de expositie 'VAN POORT TOT POORT', die van 16 april tot 1 juni te zien was bij ARCAM. In die periode vonden ook twee openbare brainstormsessies plaats. Zo was op 21 mei ARCAM gastheer voor een sessie waarbij de nadruk lag op ontwikkelingen aan de Amsterdamse zijde van de as. Op 28 mei jl. vond in het Haarlemse gebouw Handelspoort (‘Bosch-gebouw’), gelegen aan Amsterdamse Vaart, een bijeenkomst plaats waarbij met name de ontwikkelingen aan de Haarlemse zijde van de as centraal stonden. Zowel de expositie, die geïnteresseerden voor het eerst nadrukkelijk betrok bij betekenis en toekomstmogelijkheden van de as, als ook de twee bijeenkomsten, waardoor alle aanwezigen zeer geïnspireerd werden, hebben het verlangen om dóór te gaan met activiteiten aangewakkerd. Daarom is inmiddels gestart met de voorbereiding van meerdere excursies en staan er nog bijeenkomsten gepland in Halfweg en Sloterdijk als ook een slotbijeenkomst bij het ABC in Haarlem. Meer informatie over de manifestatie en dit programma-onderdeel is te vinden op www.arcam.nl/evenementen.

 

Een verslag van de fietstocht, geschreven door journaliste Tiny Kuiper, is hieronder te openen.