Op de zeepkist voor Haarlemse binnenstad

Expositie in ABC wordt afgesloten met ludieke bijeenkomst
Manifestatie

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem
datum/tijd: 9 okt. / aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
toegang: gratis

Ter afsluiting van de bijzondere jubileumtentoonstelling ’25 jaar ABC - Architectuur en Bouwen in het Centrum’ organiseert het ABC in samenwerking met het Haarlems Dagblad (HD) op donderdagavond 9 oktober een ludieke bijeenkomst mét inhoud. Hiervoor zijn speciale gasten uitgenodigd die de uitdaging aangaan om op een zeepkist in drie minuten tijd te vertellen wat zij over 25 jaar veranderd willen zien in de Haarlemse binnenstad. Dat kan iets heel groots zijn, maar ook iets kleins. Naast deze gasten zullen ook mensen uit het publiek in de gelegenheid worden gesteld de zeepkist te beklimmen... Op de bijeenkomst wordt tevens bekendgemaakt welke plek in de stad die de afgelopen 25 jaar is veranderd - en op de expositie te zien is - door de lezers van het HD als mooiste is verkozen.

Op de expositie ’25 jaar ABC - Architectuur en Bouwen in het Centrum’ worden 25 belangwekkende en verrassende projecten getoond die de afgelopen 25 jaar in de Haarlemse binnenstad zijn gerealiseerd. Met de slotbijeenkomst op 9 oktober wordt niet terug gekeken maar is het vizier juist gericht op de toekomst. Daarbij wordt de vraag gesteld: “Wat zou in de periode tussen nu en 25 jaar aangepakt moeten worden?” Wat verdient nu echt (eindelijk) verbetering? Wat zijn grote en kleine ergernissen als we naar de ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, architectuur etc. van het Haarlemse centrum kijken? Wat moet zoal gesloopt worden, wat verbeterd, aangepakt, opgeknapt of misschien wel een andere bestemming krijgen?
Op uitnodiging van het ABC en het HD zullen onder anderen de volgende sprekers (onder voorbehoud) op de zeepkist komen staan: Albert Diederik (wijkraad Scheepmakersdijk e.o.), Werner Kamp (ondernemersvereniging Spaarnwouderstraat), Rene Kint (Haarlem Centraal/Haarlem 105), Jeroen Hagen (Haarlem Canal Tours), Hans van Eeden (architect), Coco Groothuis (Parksessies), Libardo Hertog (JRS makelaars), Ann Demeester (Frans Hals Museum/De Hallen), Gerrie Blok (Ymere) Grim Bouwmeester (wijkraad Binnenstad) en Wiebe Damstra (Vereniging Haerlem).