Lezingen in IJmuider Zee- en Havenmuseum
Lezing
15:00-16:30

In samenwerking met het ABC Architectuurcentrum Haarlem organiseert het IJmuider Zee- en Havenmuseum op zondagmiddag 3 november twee lezingen over architect en stedenbouwkundige Willem Dudok. De eerste gaat in op de rol van Dudok in Velsen en de tweede zoemt in op 'de schoonheid van de Lange Nieuw'. IJmuiden, maar ook andere delen van de gemeente Velsen kwamen zwaar beschadigd uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de wederopbouw heeft Dudok een bijzondere rol gespeeld. Met zijn ontwerp van de Lange Nieuwstraat streefde Dudok naar “schoonheid” maar die schoonheid wordt niet door iedereen herkend.

Waar: IJmuider Zee- en Havenmuseum
Wanneer: Zondag 3 november, 15.00 – 16.30 uur
Entree: gratis bij bezoek museum (Toegangsprijs museum € 7, vanaf 65 jaar € 5 en gratis voor houders Museumkaart)
Reservering: website IJmuider Zee- en Havenmuseum, activiteiten

Pieter Rings heeft zich als Dudok-expert verdiept in het werk van de architect W.M. Dudok in Velsen, Hilversum en diverse andere plaatsen in Nederland. Samen met de architect W. van Tijen heeft Dudok na de Tweede Wereldoorlog plannen voor de gemeente Velsen ontwikkeld om de oorlogsschade te herstellen en te voorzien in de grote woningnood. In zijn lezing zal Pieter Rings ingaan op enkele bijzondere kwaliteiten van deze plannen. Om de natuur te ontzien zijn duidelijke grenzen gesteld aan de uitbreiding van de industrie en de woongebieden. Velsen-Noord moest een ruim, aantrekkelijk en groen woongebied worden voor de arbeiders van Van Gelder en de Hoogovens. Ook voor details als flatportieken hadden de architecten aandacht.

In de lezing van Jacques Warmerdam (stedenbouwkundige van de gemeente Velsen) staat de Lange Nieuwstraat centraal. Veel bewoners vinden dat een saaie, lelijke, winderige doorgangsweg. De ‘schoonheid’ die Dudok aan deze weg wilde geven wordt vaak niet herkend. Jacques Warmerdam zal een toelichting geven op de plannen van Dudok met de Lange Nieuwstaat. Ook gaat hij in op hoe de Lange Nieuwstraat in de loop van de tijd is veranderd en wat de ambities nu zijn met de Lange Nieuwstraat.

Beide lezingen sluiten aan bij de tentoonstelling ‘Wederopbouw Velsen’, die nu in het Zee- en Havenmuseum te zien is. De reizende tentoonstelling van ABC Architectuurcentrum Haarlem over de wederopbouwarchitectuur Velsen-IJmuiden is door het Zee- en Havenmuseum aangevuld met beelden uit IJmuiden in het bijzonder van de Lange Nieuwstraat. Bezoekers kunnen voorafgaand aan de lezingen deze tentoonstelling bekijken.