ABC-DOCK-discussiegesprek op locatie
Lezing

Datum: dinsdagavond 26 november, aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Discussie met: Lukas Mulder (wethouder) Petra Nuyens (wijkraadlid) en Martijn Plokker (Ymere) olv Gabriël Verheggen (ABC)
Locatie: jongerencentrum Delftwijk City in Gebouw ‘de Gijz’, Jan Gijzenkade 305 A (ingang aan zijde Generaal Spoorlaan)

Op initiatief van welzijnsorganisatie DOCK staat een deel van de dit jaar door het ABC samengestelde expositie over Haarlem Noord (‘Van Schoten naar Delftwijk’) momenteel opgesteld in gebouw Delftrijk. In het kader hiervan wordt door het ABC i.s.m. DOCK op dinsdagavond 26 november om 20.00 uur in gebouw De Gijz een discussiegesprek georganiseerd over verscheidene thema’s die bezoekers tijdens deze expositie hebben aangedragen als gespreksonderwerp, zoals: verkeer en mobiliteit, leefbaarheid, toekomstige (woning)bouw en duurzaamheid. De inleidende sprekers en deelnemers aan de publieksdiscussie zijn: Lukas Mulder (wethouder) Petra Nuyens (wijkraadslid) en Martijn Plokker (Ymere). De discussie staat onder leiding van Gabriël Verheggen (ABC).

Aanleiding voor het discussiegesprek over de toekomstige ontwikkelingen van Haarlem Noord zijn de reacties van bezoekers  (met name door wijkbewoners en -gebruikers) van de in het ABC georganiseerde wijk-te-kijk-tentoonstelling over Haarlem Noord onder de titel ‘Van Schoten naar Delftwijk- Haarlem Noord boven de Zaanenlaan te kijk’ .Tijdens deze expositie was het mogelijk om reacties achter te laten op zogenoemde ‘post its’ over aspecten die meer aandacht verdienen in de toekomst. De strekking van deze opgeplakte reacties hadden vooral betrekking op mobiliteit (auto- en fietsgebruik) en (HOV)bereikbaarheid; duurzaamheid en groene voorzieningen; wonen/leefbaarheid en nieuwbouw/hoogbouw.

Op de avond in gebouw ‘De Gijz’ geven Lukas Mulder (wethouder mobiliteit en duurzaamheid gemeente Haarlem), Petra Nuyens (wijkraadslid en wijkbewoner) en Martijn Plokker (beleidsadviseur Ymere) ieder een korte en bondige inleiding  over thema’s als mobiliteit, leefbaarheid en toekomstige nieuwbouw in Haarlem Noord en Delftwijk Zuid in het bijzonder. Daarna zal er onder leiding van Gabriel Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem) gediscussieerd worden waaraan ook het publiek wordt gevraagd deel te nemen.