in kader 25 jaar FARO architectuur | stedenbouw | research: een driedubbeltentoonstelling
Lezing

In het kader van de tentoonstelling 25 jaar FARO architectuur | stedenbouw | research geeft architect/partner Jurgen van der Ploeg op woensdagavond 6 april om 20.00 uur een lezing in het ABC. Van der Ploeg licht onder meer de totstandkoming en werking van het zelfvoorzienende mobiele minihuisje Tiny TIM toe en geeft een ‘soort cursus autarkie’. Tijdens de avond is er ook een live-verbinding met de proefbewoners in het prototype Tiny TIM, die dan staat opgesteld op het Java-eiland in Amsterdam voor de manifestatie ‘Europe by People, FabCity’. 

‘The making of Tiny Tim’ maakt een belangrijk onderdeel uit van de expositie over het werk van FARO in het ABC. Dit project over circulair mobiel en autarkisch wonen kan gezien worden in het verlengde van de ABC-FARO-tentoonstelling ‘Jouw Perspectief’ uit 2012. Essentie van die expositie toen was de verbeelding wat het evenredige aandeel van iedere Nederlander is in energiegebruik, grondstoffengebruik, watergebruik, CO2-uitstoot enzovoort. ‘Jouw Perspectief’ toonde de noodzaak dat het slimmer moet. Met Tiny TIM doen FARO in samenwerking met onder anderen IC4U en Waitlands een voorstel hoe het slimmer kan, inclusief een wereldprimeur… De Tiny TIM in het ABC is het ‘broertje’ van het proto-type dat is opgebouwd op het Java-eiland. Tijdens de lezing van Jurgen van der Ploeg kan door middel van een live-verbinding met het proto-type contact worden gelegd met Waas Thissen en Dante Föllmi, de eerste proefbewoners van Tiny TIM. Zij delen dan hun ervaringen.

‘Europe by People, FabCity’
Europe by People, FabCity is een tijdelijke campus op de Kop van het Java-eiland in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Op deze campus worden met als thema ‘de zelfvoorzienende en duurzame stad’, installaties en prototypes gebouwd en geplaatst. Gedurende 10 weken werken honderden Nederlandse en Europese studenten en young professionals aan de belangrijkste stedelijke vraagstukken. Ook presenteren verschillende bedrijven innovatieve installaties en prototypes. In de periode 25 mei tot en met 26 juni vindt er een publieksprogramma plaats met voorstellingen, kunst- installaties, films en documentaires, lezingen, workshops en talkshows.

Meer informatie: