Studies van onder meer studenten TU/e en TUD in ABC
Expositie

Van 15 juli tot en met 3 september worden in twee zalen van het ABC plannen getoond die gemaakt zijn door onder meer studenten van TU Eindhoven (Tu/e) en TU Delft. Het betreffen ideeën voor het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk en in het bijzonder voor de Boerhaavewijk, Meerwijk en Europawijk. Daarnaast is er ook een maquette te zien die een aantal architecten en stedenbouwkundigen, op uitnodiging van het fictieve Ministerie van MAAK, afgelopen jaar hebben gemaakt. Hiervoor was de uitdagende en extreme opgave: voeg 10.000 woningen toe aan een deel van Schalkwijk…

TU/e
Studenten van de TU/e hebben onder leiding van Daryl Mulhilvill deelgenomen aan een Master Design-studio getiteld "Living in the City". Uitgangspunt voor deze studio is dat het ontwerpen van woningen in combinatie met het verdichtingsvraagstuk de grootste uitdaging is waar steden voor staan. Er zijn ontwerpen nodig die verder gaan dan de functionele basisvereisten voor wonen. Het gaat om ontwerpen die de stad als geheel kunnen verbeteren. De kwaliteit van woonruimten heeft immers raakvlakken met de kwaliteit van openbare ruimten. Dit jaar richtte de studio zich op strategieën voor toekomstige transformatie in Schalkwijk. Studenten ontdekten mogelijkheden voor stedelijke verbetering door middel van verdichtingsstrategieën. Hun ontwerpen werden ontwikkeld op verschillende schalen, van het grootschalige masterplan tot de plattegrond van de woningen en de detaillering van de openbare ruimte. De plannen laten zien dat de vrijheid om radicaal na te denken over hoe we onze steden bouwen, noodzakelijk is voor het creëren van een duurzame toekomst.

TU Delft
Acht studenten van TU Delft zijn recent afgestudeerd met de Boerhaavewijk als case study. Zij maken onderdeel uit van aE studio een master programma dat werd geleid door Thijs Asselbergs, hoogleraar architectural engineering. Uiteenlopende voorstellen zijn gedaan voor het hergebruik van bestaande (woon)gebouwen, het verbeteren van energiesystemen, de openbare ruimte, de integratie van meer bio-based materialen (o.a. hout) en het toevoegen van nieuwe collectieve functies voor de wijk en haar omgeving. Een overzichtsmaquette geeft de vernieuwing en verbetering van de gehele wijk weer. Daarbij zijn er diverse gebouwen gedetailleerd als losse maquettes verder uitgewerkt. Architect Jeffrey Bolhuis van AP+E en de voormalig Haarlemse stadsarchitect Willem Hein Schenk hebben afgelopen studiejaar bij de aE studio opgetreden als ‘visiting critic’.

maquette TUD

Maquette Ministerie vaan MAAK
Positioneer 10.000 woningen op een vooraf geselecteerde locatie van twee bij twee kilometer en presenteer de achterliggende visie in een maquette van één bij één meter en in een filmpje. Dat was de opgave van het fictieve Ministerie van MAAK die vorig jaar aan honderd geselecteerde ontwerpteams werd meegegeven. Met elkaar werkten al die teams zo samen aan één miljoen (100 x 10.000) woningen. En dat is precies het aantal dat vanuit het Rijk zo wenselijk wordt geacht om in de komende tien jaar in Nederland te realiseren… Zo ging ook een team van architecten en ontwerpers in Haarlem aan de slag met een deel van Schalkwijk. Het resultaat van een viertal brainstorm- en ontwerpsessies op vrijdagmiddagen in het ABC is, inclusief toelichtingen én met een advies aan minister Hugo de Jonge, op de expositie te zien. De getoonde maquette heeft onderdeel uitgemaakt van een grootse presentatie die het Ministerie van MAAK in november 2022 organiseerde in het kader van de Architectuur Biënnale Rotterdam.