Tentoonstelling belicht metamorfose Schipholweg
Expositie

De Schipholweg is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste entree van Haarlem. De afgelopen 10 jaar is het aanzien van deze invalsweg vanaf de A9 ingrijpend veranderd en ook de komende jaren staat er een aantal nieuwbouwprojecten op stapel die het Haarlemse stadsbeeld danig zullen veranderen. Voor het ABC Architectuurcentrum reden om vanaf 19 oktober in een Wijk te Kijk tentoonstelling de metamorfose van de Gateway Haarlem te belichten en in historisch perspectief te plaatsen. Deze tentoonstelling is verlengd t/m 17 april en wordt met actuele informatie aangevuld!
logo expo schipholweg

Van een klinkerweg te midden van sappige groene weilanden tot een plak asfalt met soms wel 8 rijstroken omgeven door kloeke appartementengebouwen. Dat is kort en bondig samengevat de geschiedenis van de Schipholweg. De klinkerweg werd in 1954 geopend, waarmee Haarlem een directe en rechtlijnige verbinding kreeg met het landelijke verkeersnetwerk. Een weg die ooit ook werd opgenomen in een etappe van de Tour de France. Inmiddels is de Schipholweg goed voor het verwerken van zo’n 50.000 verkeersbewegingen per etmaal.

Schipholweg Gateway Haarlem richt zich op de gebieden ten noorden en zuiden van de Schipholweg, van het Spaarne tot aan de ringvaart van de Haarlemmermeer, van het Spaarne Gasthuis tot en met het oude slachthuiscomplex in de Slachthuisbuurt. Een grote school, een groot verpleeghuis en honderden nieuwe woningen hebben de Schipholweg een volledig nieuw gezicht gegeven. Dit proces van transformatie is nog niet afgerond. Zo moet de kop van de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg, een grootstedelijk knooppunt voor openbaar vervoer worden met hoogbouwcomplexen tot bijna 80 meter hoog.

Het ABC Architectuurcentrum heeft 3 zalen ingericht voor deze tentoonstelling. In de eerste zaal komt de historie van het gebied aan de orde, in de tweede zaal worden de projecten toegelicht die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd en in de derde zaal wordt de bezoekers een blik in de nabije toekomst gegund. Waar mogelijk wordt de tentoonstelling verlevendigd met maquettes en bewegende beelden. Vier Haarlemse stadsarchitecten die de afgelopen decennia betrokken waren bij de voorbereiding van de plannen laten ook hun licht schijnen over de Schipholweg en het voorlopige resultaat.

Een groot aantal architectenbureaus en stedenbouwkundigen heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de uitwerking van de plannen of is nog steeds betrokken. Zij hebben ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze expositie.

‘Schipholweg Gateway Haarlem’ wordt mede mogelijk gemaakt door Common Affairs, Stefanova Architecten, HBB Groep, AM, BPD, Slokker, Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere