bijzondere reeks in kader van expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS
Lezing

                       

In het kader van de ABC-expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS over de ENERGIETRANSITIE en wat het betekent wanneer we ‘los gaan van het aardgas’ organiseert het ABC de komende tijd een serie lezingen en workshops. Hierbij wordt steeds ingezoomd op een specifiek aspect. Zo wordt onder meer aandacht geschonken aan de zogenoemde routekaarten en de vraag ‘wie doet wat?’, wordt ingegaan op ‘Gezonde woningbouw’, zal het gaan over wat de (particuliere) huizenbezitter zelf zoal kan doen en wat daarvan kosten en baten zijn.

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 (inloop vanaf 19.30 uur) en de workshops op vrijdagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Entree 5 euro (ABC-vrienden 3 euro) incl. bezoek expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS.
Voor de lezingen hoeft u zich niet aan te melden. Voor de workshops wel, stuur daarvoor een mail naar management@architectuurhaarlem.nl

LEZING:  Wat kan de bewoner verwachten bij “Haarlem van het gas af”?
Woensdag 16 mei 20.00 uur
sprekers: Bart Witteman (Beleidsadviseur Energietransitie en Ruimtel. Kwaliteit) en Margreet van de Woude (Programmamanager Duurzaamheid Gemeente Haarlem)

Je hoeft de krant maar open te slaan en je weet: van het gas af is hot! Heel Nederland is inmiddels min of meer geïnformeerd over de besluitvorming van de overheid dat op termijn alle woningen van het gas afgekoppeld worden. Maar dat roept wel veel vragen op: Want hoe ziet dat proces eruit? Wie neemt welke besluiten? Wat is een routekaart en wat betekent dat voor de bewoners van Haarlem? Kortom; vragen die beantwoord kunnen en moeten worden door mensen die o.a. vanuit beleidsmatig niveau invloed hebben of kunnen uitoefenen op de uitvoering ervan. De Rijksoverheid, Provincie en Gemeenten vormen hierin belangrijke spelers. Een samenspel tussen hen en de leveranciers van de netwerken en uiteraard de bewoners is hierbij van groot belang.

LEZING: Gezonde woningbouw? Huur en Koop!
Woensdag 23 mei 20.00 uur
sprekers: Willem Koppen (Gezond wonen in bestaande bouw en nieuwbouw) en Ernst van Tongeren (directeur ID Energie)

In de media verschijnen regelmatig verhalen over ongezonde en slecht geventileerde woningen en over ziekmakende installaties etc. Vaak worden of zijn deze echter eenzijdig belicht en blijft de achterliggende complexiteit, wet- & regelgeving onderbelicht. Wat betekent wonen zonder een gasaansluiting voor de gezonde woning? Wat zijn mogelijkheden om tot een goede kwalitatieve woning te komen met een hoog voorzieningenniveau en een prettig maar ook gezond leefklimaat? Adviseurs en experts op dit gebied vertellen hierover.

Workshop: Hoe communiceer je energietransitie?
Vrijdag 25 mei 16.00 uur
sprekers: Maurits Groen (MGMC, Consultant op het gebied van Milieu, Klimaat en Energie) en Baud Schoenmaekers (eigenaar Seinwezen en dir. Synergos communicatie) en o.v. Pieter Paul Verheggen (dir. onderzoeksbureau MOTIVACTION) aanmelding noodzakelijk: management@architectuurhaarlem.nl

Hoe communiceer je nu naar de verschillende doelgroepen, die een onderdeel vormen van de gebruikscyclus, op een correcte en heldere manier wat energietransitie is? Hoe leg je uit wat het voor jou als persoon, bewoner, gebruiker, instantie of organisatie betekent? Hoe zet je mensen aan tot actie? Hoe pak je dat aan. Communicatie-experts geven hun visie en gaan met elkaar in gesprek.

LEZING/DISCUSSIE: De Corporatie als duurzame opdrachtgever
Woensdag 30 mei 20.00 uur
spreker: Dennis Hooft (Programmamanager Pre Wonen) George Polman, (AG Architecten), Rob van Baalen (Brandjes van Baalen Architecten)

Het is goed te weten dat er in 2017 in Nederland ca. 2.2 miljoen sociale huurwoningen in bezit van corporaties waren en dat er ca. 1 miljoen overige huurwoningen zijn. De totale woningvoorraad is 7.7 miljoen wooneenheden. Er valt een grote energiewinst te behalen door deze bestaande woningvoorraad te verduurzamen, van het gas af te koppelen en te voorzien van alternatieve energiebronnen. De corporatie als opdrachtgever kan dat uiteraard niet alleen en heeft daar andere partijen bij nodig zoals architecten, installateurs en uiteraard de aannemers. Nog niet alle partijen zijn voorbereid op deze nieuwe procesgang naar andere vormen van energievoorziening. De innovatie op dat vlak schrijdt gelukkig voort. Echter de eerste impuls dient gegeven te worden door de opdrachtgever, de corporatie wat betreft de sociale huursector. Heeft deze een visie over deze ontwikkelingen of doen zij het zoals zij het al heel lang doen en hoe wordt de rol vertolkt als het gaat om het begrip “Duurzame opdrachtgever”?
Kortom een interessante discussie over hoe o.a. een proces van ideevorming, ontwikkelen, bouwen en opleveren en in gebruik nemen / bewonen zich ontpopt tussen diverse deelnemers aan dit proces.

LEZING: Duurzame Techniek en vormgeving
Woensdag 6 juni vanaf 20.00 uur

WORKSHOP: Experts Duurzame (ver)(nieuw)bouw
Vrijdag 15 juni vanaf 16.00 uur
sprekers oa: Raoul Santibanez (Duurzaam Bouwloket), Enst van Tongeren (dir. ID Energie) en Kim Nooij ( Huizenaanpak) aanmelding noodzakelijk: management@architectuurhaarlem.nl

WORKSHOP Energiebesparing / Investeringen / Woonlasten
Vrijdag 22 juni vanaf 16.00 uur 
sprekers : Marijke Gantvoort, (architect) o.v. Dorien Putman (ASN Bank, Manager Institutional Relations) aanmelding noodzakelijk: management@architectuurhaarlem.nl

WORKSHOP Vaktechnisch > Passief bouwen en renoveren
Vrijdag 29 juni vanaf 16.00 uur aanmelding noodzakelijk: management@architectuurhaarlem.nl

De lezingen en workshops worden mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland