ABC en FARO presenteerden resultaten ‘Smaaktest Haarlem’
Manifestatie

Op woensdagavond 16 maart presenteerden het ABC Architectuurcentrum Haarlem en FARO architecten de resultaten van de Smaaktest Haarlem. Deze test, een peiling via internet én via een interactieve expositie in het ABC over de waardering van naoorlogse woonomgevingen, is de afgelopen maanden uitgevoerd. Het publiek werd daarbij uitgedaagd deel te nemen en een oordeel te geven. Met de peiling zochten het ABC en FARO antwoorden op vragen als: ‘Wat wordt - zo op het eerste gezicht - als een prettige en wat als een minder prettige leefomgeving ervaren?’ maar bijvoorbeeld ook: ‘Is er een verschil in wat ‘professionals’ oordelen en wat ‘leken’ vinden?’. Meer dan 1.250 mensen hebben aan de peiling deelgenomen.
 
Voor de resultaten en conclusies zoals op deze avond getoond zie onderstaand pdf (8 MB).
 
Datum: woensdagavond 16 maart 2011
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Locatie: ABC, Groot Heiligland 47, 2011 EP HAARLEM
Toegang gratis (reserveren niet mogelijk)

Resultaten
De resultaten van Smaaktest Haarlem worden op woensdagavond 16 maart bekendgemaakt door Jurgen van der Ploeg (Faro architecten Lisserbroek/Zutphen) en Gabriël Verheggen (directeur ABC). Daarbij zal Timon Hogervorst (Huizenstaede Makelaars) een analyse presenteren van de verkoopwaarde van de onderzochte woonomgevingen in vergelijking met de uitkomsten van de publiekswaardering. Het discussiegesprek dat volgt wordt geleid door NRC-journalist Bernard Hulsman. Aan het gesprek wordt verder deelgenomen door onder anderen (onder voorbehoud): Machiel van Dorst (Associate Professor TUD en zelfstandig adviseur gebruikskwaliteit van de gebouwde omgeving), Marc du Pon (DUPON Vastgoed) en Roel Steenbeek (voorzitter raad van bestuur Ymere).

 
Achtergrond
Representatieve leefomgevingen - Voor het onderzoek en de peiling op www.smaaktesthaarlem.nl zijn ruim 30 naoorlogse leefomgevingen in Haarlem geselecteerd die onderling sterk verschillen voor wat betreft de architectuur, woontypologie en/of omgeving en inrichting van de openbare ruimte. Vervolgens zijn van deze leefomgevingen foto’s gemaakt die tezamen een representatief beeld geven van die Haarlemse omgeving en – meer algemeen – naoorlogse woningbouw in Nederland.
 
Wat te doen - Elke afzonderlijke leefomgeving is voor www.smaaktesthaarlem.nl in beeld gebracht door enkele statische foto’s en enkele foto’s die automatisch wisselden. De vraag aan de deelnemers is steeds het gevoel bij de getoonde woonomgeving als geheel in een cijfer uit te drukken. Zo kan het zijn dat de getoonde omgeving èn de architectuur als geheel van hoge kwaliteit wordt ervaren en deze dat deze wordt gewaardeerd met het cijfer 8. Het kan ook zijn dat de architectuur van de woningen aantrekkelijk wordt gevonden, maar de omgeving juist niet door bijvoorbeeld zichtbaar zwerfvuil, gebrek aan groen, ontbreken van parkeer- of speelvoorzieningen, de kwaliteit van de bestrating, enzovoort. Dit betekent dus dat van de deelnemers gevraagd wordt een afweging te maken wat het zwaarst weegt…
 
Manipulaties - Een aantal woonomgevingen wordt in de peiling tweemaal gepresenteerd: eenmaal de werkelijke situatie en eenmaal een gemanipuleerde. Maar ook hierbij wordt weer gevraagd een cijfer te geven dat past bij het gevoel dat de getoonde leefomgeving als geheel oproept.
 
Onderzoek - De ‘Smaaktest Haarlem’ is een initiatief van het ABC èn FARO architecten (Lisserbroek/Zutphen). De peiling maakt onderdeel uit van een project dat vanaf oktober 2010 tot en met het voorjaar van 2011 wordt uitgevoerd en waarbij de keuze van en voor de ideale leefomgeving centraal staat. Het gaat naast de architectuur nadrukkelijk om de openbare ruimte en de inrichting daarvan. Met de peiling wordt op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: ‘Wat wordt - zo op het eerste gezicht - als een prettige en wat als een minder prettige leefomgeving ervaren?’ maar ook: ‘Krijgen groene woonomgevingen een hoog cijfer of juist die waar parkeerplaatsen zijn?’ of ‘zijn er opvallende verschillen tussen wat mensen met en zonder kinderen vinden?’ en  ‘Is er een verschil in wat ‘professionals’ oordelen en wat ‘leken’ vinden?’.
 
Variant op architectuursmaaktest – De smaaktest Haarlem is ontwikkeld naar aanleiding van de ‘Smaaktest voor architectuur’ die FARO drie jaar geleden lanceerde en waarop meer dan 15.000 reacties zijn gekomen.(zie: www.architectuursmaaktest.nl). Ten opzichte van die oorspronkelijke smaaktest ligt het accent bij www.smaaktesthaarlem.nl minder op de architectuurstijl maar meer op het de leefomgeving als geheel.