Expositie

Geopend door de heer Fons Asselbergs, directeur van de rijksdienst voor de monumentenzorg
Op 11 december 1994 houdt Thijs Asselbergs een lezing over 'ontwerpen voor haarlem'