ABC-avond over uitgangspunten, randvoorwaarden en verwachtingen
Lezing

Op woensdagavond 28 januari organiseert het ABC een openbare bijeenkomst over de toekomst van de Haarlemse koepelgevangenis. ‘De Koepel’ is een van de meest in het oog springende en karakteristieke Haarlemse gebouwen. Tezamen met het omliggende complex doet het tot medio 2016 dienst als gevangenis. Wat er daarna gebeurt en welke functie het complex vervolgens krijgt is toekomstmuziek. Feit is dat de huidige eigenaar – het Rijksvastgoedbedrijf – het complex wil verkopen. Hoe wordt dat proces van verkoop in gang gezet? Wat is de strategie en hoe ziet het traject eruit? Op deze informatie- en inspiratie-bijeenkomst, de eerste avond in een reeks, staan vooral uitgangspunten, randvoorwaarden en verwachtingen centraal.

Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem
Aanvang: 20.00 uur (zaal open v.a. 19.30 uur)
Toegang: gratis

let op: Verslag en presentaies: zie onderaan deze pagina!!

Vanwege de bezuinigingen in het gevangeniswezen gaat de penitentiaire inrichting aan de Harmejansweg in Haarlem verhuizen. Daarmee komt het complex medio 2016 – met De Koepel als meest beeldbepalend gebouw – leeg te staan. Voor het geheel wordt daarom een nieuwe eigenaar gezocht. Wat zou er met een dergelijk gebouw kunnen en wat is op deze locatie vooral wenselijk en wat niet? Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente Haarlem gevraagd samen te werken bij het maken van stedenbouwkundige uitgangspunten voor de herontwikkeling. Deze uitgangspunten worden gebruikt als voorwaarden voor verkoop en voor de inpassing in de stad. Maar wat houdt dat in en hoe ziet het vervolgtraject er dan uit?

Op woensdagavond 28 januari wordt in het ABC gesproken over het proces en de stand van zaken. Sprekers zijn (onder voorbehoud) Gilbert ten Brink (directie Transacties en Ontwikkeling Rijksvastgoedbedrijf) en Wienand van Dijk (procesmanager Gebiedsontwikkeling en beheer Stedelijke Projecten, Gemeente Haarlem). Zij gaan in op het tot dan toe gevolgde traject, geven aan wat de vervolgstappen zullen zijn en wat de bedoelingen en verwachtingen zijn. Stedenbouwkundige Marjolein Peters geeft vervolgens een presentatie over ruimtelijke aspecten het complex. Zij analyseert de verschillende gebouwdelen, bespreekt de status hiervan en plaatst het complex in de stedenbouwkundige context. Daarna wordt er met alle aanwezigen gesproken over onder meer de verschillende waarden van het complex (programmatisch, sociaal, architectonisch/stedenbouwkundig, historisch). Onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC) wordt ingegaan op vragen als ‘Wat wordt gezien als de essentie van het gebouw?’.
Deze avond wordt georganiseerd door het ABC met medewerking van de gemeente Haarlem en het Rijksvastgoedbedrijf. Later in het jaar organiseert het ABC nog enkele bijeenkomsten over ‘De Koepel’. Dan wordt ingegaan op en gediscussieerd over de ideeën en soms al uitgewerkte plannen/ontwerpen die nu al leven en gepubliceerd worden. Ook bereidt het ABC een expositie voor over de ‘Toekomst van de Koepel’.