Toekomstbestendig erfgoed

mini-symposium over de noodzaak van exploitatiegericht vernieuwen van monumenten
Manifestatie
13:30 - 17:00

Hoe houden we monumenten en ons cultureel erfgoed toekomstbestendig? Die vraag staat centraal bij het minisymposium op vrijdagmiddag 23 maart dat het ABC organiseert i.s.m. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH). Op deze bijeenkomst wordt ingegaan op dilemma’s die samenhangen met behoud, beheer, exploitatie en (nieuwe) functies van monumentale gebouwen.

datum: 23 maart - 13.30 - ca. 17.00 uur (inloop/ontvangst v.a. 13.00 uur)
locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
kosten: Kosten voor deelname zijn 10 euro (ABC vrienden 7,50) incl. koffie/thee en mogelijkheid bezichtiging expositie ‘Slechte Tijden Goede Tijden: De herrijzenis van het dorp Oud-Velsen’.

let op: Maximaal aantal deelnemers is 30 - inschrijven is dus noodzakelijk.stuur e-mail o.v.v. volledige naam, tel.nr en e-mail aan management@architectuurhaarlem.nl

Op dit mini-symposium geeft Gijs Hoen namens Stadsherstel een presentatie over hoe deze organisatie zich buigt over de problematiek van het toekomstbestendig houden van ons erfgoed. Daarbij zoemt hij onder meer in op het voormalige raadhuis van Oud-Velsen. Over dit pand, dat nog in eigendom is van de gemeente Velsen, wordt door Stadsherstel nagedacht voor een mogelijke invulling. De andere casus die op dit minisymposium besproken wordt betreft het complex van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH) aan de Frankenstraat in Haarlem. In opdracht van de VDGH wordt voor dit complex een uitvoerig bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader van de vraag wat de gebruiksmogelijkheden van het complex voor de toekomst zijn. Wat kan, mag en is wenselijk? Wat zijn de kansen en mogelijkheden?
Na de presentaties is er ruimte voor discussie en gesprek. Hieraan zal worden deelgenomen door onder meer Masja Gemser (monumentenzorg gemeente Velsen), Maartje Taverne (monumentenzorg gemeente Haarlem), Dorine van Hoogstraten (Mooi Noord-Holland) en o.v. Peter Oussoren (Loods Herbestemming Provincie Noord-Holland) en vertegenwoordigers RCE.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondleiding door een VDGH-complex.

 

Programma vrijdag 23 maart 2018

13.00     inloop en ontvangst
13.30     welkom en inleiding door dagvoorzitter Gabriël Verheggen, directeur ABC
13.40     Gijs Hoen: De aanpak van Stadsherstel en ideeën voor raadhuis Oud Velsen
14.20     ‘Onderweg naar meer rendabele m2 in een historisch complex’, presentatie door Boudewijn 
Bach, vz commissie Bouw & Onderhoud VDGH
14.35     ‘Hoe uitkomsten van Bouwhistorisch Onderzoek bijdragen aan het creatieve architectonische ontwerp’, presentatie door Filip Bosscher, Kooij Kleijn Bosscher Architectuur Heemskerk
15.00 pauze
15.15-16.00 discussie en gesprek met presentatiegevers, vertegenwoordigers van gemeente Velsen, Haarlem, Mooi Noord-Holland, Provincie Noord Holland, RCE èn het publiek
16.00-16.15 afsluiting en wandeling naar VDGH-complex Frankenstraat
16.15-16.45 rondleiding door VDGH-complex o.l.v. drs Rineke Nieuwstraten, kunsthistorica
16.45-17.30 afsluiting en borrel

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf R.J.L. Overdevest B.V.