in kader expositie 'De stad vanuit de lucht'
Lezing

In het kader van de expositie ‘VAN BOVEN – de stad vanuit de lucht’ organiseert het ABC op woensdagavond 18 februari een discussiegesprek over de fascinatie om de wereld van boven te bekijken. Naast toelichtingen door kunstenaar Michaël Maas en fotograaf Dik Bol zal het gesprek zich toespitsen op toepassingen van zogenoemde ‘drones’ (multicopters). Hierbij zal ook de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van ‘drones’ voor bijvoorbeeld luchtfotografie aan de orde komen. Er worden vragen gesteld als: ‘Wat mag wel en wat niet in verband met veiligheid maar ook in verband met privacy?’ Aan het pannelgesprek wordt deelgenomen door o.a.: Adri Schilder (multi-copterpiloot Morphima Haarlem), Jan-Paul Boetes (inspecteur/instructeur Euro USC), Casper Steenstra-Praamsma (Korps Nationale Politie). Gespreksleiding: Gabriël Verheggen (dir. ABC). Voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst is er een computerdemonstratie van een ‘drone-simulator’.

Datum: 18 februari 2015; Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie: ABC
let op: toegang 2 euro / ABC-vrienden gratis!

De wereld van boven bekijken is fascinerend. Het is niet voor niets dat mensen graag op uitkijktorens staan of vanuit een vliegtuig naar beneden willen kijken. Tot eind februari wordt met de expositie VAN BOVEN in het ABC op een bijzondere wijze naar beneden gekeken. Zo toont Michaël Maas fantasierijke plattegronden – aquarellen – van tot de verbeelding sprekende stedelijke structuren. Daarbij exposeert Dik Bol door middel van luchtfoto’s hoe de gebouwde en ongebouwde omgeving van Haarlem er van boven af uitziet. Bol fotografeerde aanvankelijk hoofdzakelijk vanuit een vliegtuig, ballon of met behulp van vliegers voorzien van ingenieuze constructies voor fotocamera’s. De laatste jaren maakte hij echter vooral gebruik van de zogenoemde quad-copter (in de volksmond ‘drone’). Deze innoverende techniek leek luchtfotografie voor iedereen bereikbaar te gaan maken maar nieuwe regelgeving en verboden van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het gebruik onlangs sterk aan banden gelegd. De publieke belangstelling voor de ‘drones’ is echter onverminderd groot en er is sprake van een substantiële toename van het aantal ‘vliegers’. Ook filmpjes die met een multi-copters zijn gemaakt zijn bijzonder populair op internet. En de internationale vakbeurs TUSExpo voor ‘onbemande systemen’ van begin februari in Den Haag, kon rekenen op erg veel aandacht in de pers. Kortom: ‘drones’ zijn ‘hot’! Maar wat zijn het eigenlijk en wat kan je er mee? Wat mag wel en wat niet? En waarmee? En door wie? Ofwel: Hoe is een en ander geregeld in de openbare ruimte boven ons hoofd? Deze en samenhangende vragen komen op woensdagavond 18 februari in het ABC aan de orde.