kick off bijeenkomst bij ARCAM Amsterdam en debat Haarlem
Manifestatie

De as Amsterdam-Haarlem is een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen historisch innovatieve verbindingen, zoals de eerste Hollandse trekvaart en het oudste personenspoor. Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Maar wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de as in toekomstplannen worden beschouwd als een samenhangend geheel? Dit wordt tijdens de Manifestatie Van Poort tot Poort aan de kaak gesteld. Deze manifestatie wordt georganiseerd door architectuurcentra ARCAM Amsterdam en ABC Haarlem in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en de Stadsbouwmeester Haarlem.

Debat 'Van Amsterdam naar Haarlem'
Dinsdag 21 mei, 16.00-18.30 - ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam

 

Op dinsdag 21 mei vindt bij ARCAM de kick-off van de manifestatie plaats. Na vier korte lezingen van Maarten Kloos (directeur ARCAM), Jaap-Evert Abrahamse (onderzoeker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Eric van der Kooij (hoofd team Metropool Regio Amsterdam, Gemeente Amsterdam) en Heike Löhmann (architect stedebouwkundige Lohmann’s Architecture) volgt een discussie met het publiek over de mogelijkheden van en de toekomstplannen voor de as Haarlem-Amsterdam.

Toegang gratis, aanmelden noodzakelijk via vanpoorttotpoort@arcam.nl o.v.v. activiteit, datum, naam.

 

Debat 'Oostpoort, entree van Haarlem?'
Dinsdag 28 mei, 16.00-18.30 - Gebouw Handelspoort, Prins Bernhardlaan 2, 6e verdieping, Haarlem

 

Op dinsdagmiddag 28 mei verplaatst de discussie naar Haarlem. Met de Fly-over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het open graven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan haar oostelijke entree. Welk effecten hebben deze ingrepen op het gebied? Hoe wordt de entreefunctie beïnvloed? Sprekers zijn Gabriël Verheggen (directeur ABC Haarlem), Jaap-Evert Abrahamse, Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Thijs Asselbergs (directeur aTA architectuurcentrale Thijs Asselbergs en hoogleraar Architectural Engineering).

Toegang gratis, aanmelden noodzakelijk via vanpoorttotpoort@arcam.nl o.v.v. activiteit, datum, naam.

 

Voor meer informatie zie ook de website van ARCAM.

Meer informatie: