Werk van Marianne Lammersen in kader van Haarlemse Kunstlijn 2020 - verlengd
Expositie

Tijdens Kunstlijn 2020 wordt de gang van het ABC Architectuurcentrum onder handen genomen door Marianne Lammersen. Onder de naam 'Walls of Safe and Sorry' presenteert zij onder andere een nieuwe installatie, waarbij de rol van de gang als verbinder en de muren als begrenzing van die ruimte, een belangrijke rol spelen. Muren presenteert Lammersen als veilige en welkome plek maar tegelijkertijd als beknellend. Een terugkerend motief in haar werk is ook de aantrekkingskracht én de weerzin van een stedelijke omgeving.

In verband met de 'corona-sluiting' is deze expositie verlengd t/m 13 december.

between walls, Marianne Lammersen

Het werk van Marianne Lammersen reageert op de vraag hoe we ons verhouden tot een omgeving die in sneltreinvaart verandert. Haar beelden, installaties, collages kunnen worden gezien als kritische reflectie op het voor velen vanzelfsprekende vooruitgangsdenken. Spanningen tussen (technologische) vooruitgang enerzijds en behoud van menselijke identiteit anderzijds hebben haar interesse. Dat manifesteert zich in beelden waar transities centraal staan, en spanning voelbaar is. Haar beelden wankelen, balanceren, of staan op knappen.

Mariannes geboortegrond, het platteland, is van grote invloed op haar perspectief. Snelle veranderingen zijn vooral in een stedelijke omgeving goed voelbaar. Deze prikkelt, maar laat je ook meehollen, sneller, meer, teveel te doen, in een ratrace van trends. Het gebouwde steekt letterlijk én figuurlijk boven de mens uit. De menselijke maat lijkt zoek. Ze zoekt in haar werk naar een beeldtaal die deze richtingen en bewegingen een tegenbeeld bieden.

Zij leest rasters, structuren, routes en formele vormen van de steden als structuren om mee te breken, ze te vervormen, hun betekenis te ontnemen, het onbekende tegemoet. Waar vorm nog geen betekenis heeft, nog geen naam, liggen alle opties open. In dat niets lijkt toch eindelijk een soort rustpunt bereikt, een pas op de plaats. Zo is een pleidooi voor vertraging  voelbaar in haar werk.

Het werk van Marianne Lammersen is het resultaat van een beeldende analyse van deze tijd, waarop de kijker zijn of haar positie ten opzichte van de continue veranderingen kan bevragen.

Meer informatie: