Informatiebijeenkomst over overtollig regenwater en grondwaterstanden
Lezing
20:00 - 22:00

(zaal open 19.30 uur)
Locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
Toegang: € 5,- (MK en ABC-vrienden € 3,-)


Een veelvuldig probleem in ons land vormt de houten paalfunderingen waarop een groot deel van de bestaande woningen staan. Verschillende grondwaterstanden door bemaling en droogteperioden kunnen een grote bedreiging vormen. Bewoners c.q. eigenaren zien grote investeringen op hen afkomen bij calamiteiten met de grondwaterstanden en zullen bereid moeten zijn ook stappen te nemen. Gemeenten, hoogheemraden zullen bij eigenaren draagvlak moeten creëren en gezamenlijk optrekken om te komen tot adequate oplossingen om veilig te blijven wonen en droge voeten te houden.
Inleidende sprekers: Klaas Dekkers (projectleider Gemeente Beverwijk), Dennis Kuijk (Advisuer Stedelijk Water, WARECO) en (o.v.) Gerard van Bruggen (Hoogheemraadschap Rijnland) 

Deze bijeenkomst vindt plaats i.k.v. expo 'IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2' over WATER & KLIMAATADAPTATIE