Gesprek over rol gemeente-architect, stadsbouwmeester en 'polder-architect'
Lezing

Ter afsluiting (’finnissage’) van de tentoonstelling Gemeente-architecten van Velsen 1902-1998 organiseert het ABC op zondagmiddag 25 september een gesprek over Ruimtelijke Kwaliteit. Aan het woord komen Siem Schaafsma (voormalig gemeente-architect Velsen), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Joop Slangen (polderarchitect Haarlemmermeer). Het gesprek spitst zich toe op de rol en betekenis van hen voor het ‘bewaken van Ruimtelijke Kwaliteit’. Wat kunnen en wat willen zij? Wat kan hun rol in de toekomst zijn? Aanvang: 15.00 uur.

Datum: zondagmiddag 25 september 2016
Aanvang: 15.00 uur tot ca. 16.00 uur
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011EP Haarlem
Toegang: € 5,-  incl. koffie/thee (ABC-vrienden op vertoon Vriendenpas: € 3,-)

Wie zijn de bewakers van de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst? Dat is de centrale vraag nu de rijksoverheid zich steeds verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein en de omgevingswet, het instrumentarium van de gemeente om de ruimtelijke inrichting te beïnvloeden, gaat veranderen. Gaat de gemeente nu de rol van de rijksoverheid overnemen? Wie zorgt er voor de visievorming, kwaliteitsbewaking en in- en externe coördinatie van vakdisciplines? Wie geeft richting aan de positionering van bijvoorbeeld Haarlem en omliggende gemeenten in relatie tot ontwikkelingen in de regio zoals Metropoolregio Amsterdam en de ruimtelijke gevolgen daarvan? Is er met het oog op deze ontwikkelingen behoefte aan een stadsarchitect en –bouwmeester of vergelijkbare functies?

De gemeente Velsen kende bijna een eeuw de functie van gemeente-architect. Maar was, wat hij daar deed vergelijkbaar met de rol van “stadsarchitect” zoals die in Haarlem functioneert? En hoe verhoudt zich daarbij dan de betekenis van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)? Wat doen die? En hoe zit het met het nieuwe begrip ‘Polderarchitect’. Wat gaat hij doen? Houdt die het overzicht of gaat hij ontwerpen?
Deze en vergelijkbare vragen komen aan de orde in het gesprek met Siem Schaafsma (voormalig gemeente-architect Velsen), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Joop Slangen (polderarchitect Haarlemmermeer). Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC).