Van Bosch tot Park
Expositie

Zondagmiddag 17 april 2016 om 15.00 uur opent Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Van Bosch tot Park’ over de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Op de expositie wordt deze belangrijke laan en de directe omgeving in Haarlem Oost uitgebreid belicht. Er is aandacht voor de bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar bijvoorbeeld ook voor kunst in de openbare ruimte.  U bent van harte welkom bij de opening.

Het ABC kent inmiddels een lange traditie met zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen. En ook bij ‘Van Bosch tot Park’ wordt weer het verleden, het heden en de toekomst getoond door middel van kaarten, foto’s, maquettes en toekomstvisies. Deze expositie laat zien hoe de Prins Bernhardlaan het gebied Haarlem Oost doorsnijdt en zo onder meer Parkwijk, de Amsterdamse- en de Slachthuisbuurt scheidt. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat de verbindende betekenis is van de laan en met name van (nieuwe) gerealiseerde projecten als de Marten Luther Kingschool, woongebouw De Spits en de Flank, het Reinaldahuis en niet te vergeten het Reinaldapark. Op de tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en ideeën om de omliggende buurten (nog) aantrekkelijker te maken, de laan veiliger en de naam ‘laan’ waardig.
De expositie ‘Van Bosch tot Park’ is samengesteld door ABC-vrijwilligers in samenwerking met architecten, buurtbewoners en andere direct betrokkenen.
Ten tijde van de expositie, te zien tot 5 juni, worden er excursies, lezingen en discussies georganiseerd.