stadsgesprek over de ruimtelijke toekomst van Haarlem
Lezing

datum: dinsdagavond 14 juni 2016 - aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
kosten: gratis, let op: aanmelding vooraf is noodzakelijk via site www.haarlem2040.nl
locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

In opdracht van het College B&W organiseren verscheidene Haarlemse instellingen en platforms in juni bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van Haarlem. Doel hiervan is ideeën op te doen, scenario’s te bedenken en visie te ontwikkelen (zie ook www.haarlem2040.nl.) Het ABC Architectuurcentrum verkent zo de ruimtelijke toekomst van deze stad en wil dat doen samen met een aantal deskundigen én vooral samen met u. Onder de titel WWW. WONEN, WERKEN & WINKELEN in 2040 vindt op dinsdagavond 14 juni om 19.30 uur een stadsgesprek plaats in het ABC. Namens het College treedt Jeroen van Spijk, wethouder RO, hierbij op als respondent. Let op: aanmelding noodzakelijk - klik hier

Wonen, werken en winkelen vormen sinds jaar en dag de kernwaarden van Haarlem. De grens tussen deze categorieën wordt echter steeds diffuser. Zowel werken als winkelen zijn bijvoorbeeld niet meer locatie gebonden.  We winkelen steeds vaker online en werken ‘paperless’ aan de keukentafel of in het park. Dankzij wifi is de hele stad ons kantoor. En wat het wonen betreft, veranderen wij met onze Tiny Houses over 25 jaar elk seizoen van adres en gaan we steeds meer voorzieningen delen? Of blijven we dromen van een individuele, grondgebonden woning met een eigen tuin en een auto voor de deur? Hoe moeten wij anticiperen op 2040? Welke trend is nu zichtbaar? Welke kant willen we op en wat doen we in de tussentijd? Wat zijn de bedreigingen en wat de kansen?

Programma
Voor het stadsgesprek 'WWW. WONEN, WERKEN & WINKELEN in 2040' is een zestal inspirerende inleidende sprekers uitgenodigd, te weten:
Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken UvA, over wonen en de MRA
Ana Rocha, bureau ANAROCHA Architecture, over haar onderzoek naar wonen in de toekomst, getiteld 'Samen'
Erik de Graaf, docent-onderzoeker stedelijke dynamiek HvA over mobiliteit, demografie en werken
Daniela Schelle, associate partner Kraaijvanger Architects, over het kantoor van de toekomst
Peter Groenendaal, adviseur Placemaking Plus, over de openbare ruimte en haar winkelende gebruikers
Tony Wijntuin, adviseur WYNE Strategy & Innovation, over vernieuwende winkelomgevingen

Onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC) en Renée Borgonjen (architectuurhistorica) gaan genoemde inleiders vervolgens met elkaar én vooral met het publiek in gesprek om de geschetste vergezichten verder te verkennen.

Voor achtergrondinfo en inhoud van de andere bijeenkomsten over thema's als participatie, bestuur, ecologie etc. bij de verscheidene platforms en instellingen in de stad zie de website www.haarlem2040.nl of zie hieronder

Meer informatie: