De Stad bereidt zich voor op een nieuwe toekomst

Dit jaar wordt de landelijke Dag van de Architectuur gevierd in het weekend van 2 en 3 juni. Het ABC is al druk bezig met de voorbereidingen voor een inspirerend programma op zaterdag 2 juni. In het verlengde van het overkoepelend thema van deze dag, namelijk de stad van morgen, zal de de vraag 'hoe gaat Haarlem om en werkt aan de energietransitie?' centraal zal komen te staan. Binnenkort wordt daar hier meer over bekend maar reserveer die data nu alvast in je agenda!

Overigens, wat nu al wel bijzonder is te melden, is dat dit jaar de Dag van de Architectuur én de Dag van de Bouw tegelijkertijd worden geprogrammeerd en waar mogelijk ook gecombineerd!

stad ontkiemt

 

voor uitgebreid persbericht zie onderstaand pdf

Bijlagen: