Bestuur en programmaraad

Het ABC stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM 
Penningmeester: Chris Abbenhuis, zelfstandig adviseur, coach en begeleider o.m. St. Jong Ondernemen
Secretaris: Anke Huntjens, directeur-bestuurder Pré Wonen
vice-voorzitter: Ruud Bergh, adviseur Gebiedsontwikkeling en Wonen
Lid: Dré Kraak, adviseur Ruimtelijke Ordening
Lid: Jurgen van der Ploeg, architect/partner Faro Architecten
Lid: Roger Kersten, planoloog/partner Akro Consult
lid: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes

Het ABC werkt sinds medio 2018 met een zogenoemde programmacommissie. Hierin heeft zitting namens het bestuur Jurgen van der Ploeg. Hij is tevens voorzitter van deze commissie die verder bestaat uit:
Gabriël Verheggen (directeur ABC)
Maaike van Beusekom (Initiatiefnemer Kweektuinen)
Maaike Uttien (HBB Groep)
Elizabeth Keller (Landschapsarchitect)
Wouter Kabbes (architect)
Mick de Waart (Stedebouwkundige Gem. haarlem)
Ilse van der Weijde (Omgeveingsdeskundige)