Bestuur en programmaraad

Bestuuur
Het ABC stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM 
Penningmeester: Chris Abbenhuis, zelfstandig adviseur, coach en begeleider o.m. St. Jong Ondernemen
Secretaris: Anke Huntjens, directeur-bestuurder Pré Wonen
vice-voorzitter: Ruud Bergh, adviseur Gebiedsontwikkeling en Wonen
Lid: Jurgen van der Ploeg, architect/partner Faro Architecten
Lid: Roger Kersten, planoloog/partner Akro Consult
lid: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes

NB.: Na jarenlang bestuurslid te zijn geweest hebben begin 2019 Dré Kraak en Roel Steenbeek hun portefeuilles - secretaris respectievelijk penningmeester - overgedragen en afscheid genomen van het bestuur.

Programmacommissie
Het ABC werkt sinds medio 2018 met een zogenoemde programmacommissie. Hierin heeft zitting namens het bestuur Jurgen van der Ploeg. Hij is tevens voorzitter van deze commissie die verder bestaat uit:
Gabriël Verheggen (directeur ABC)
Maaike van Beusekom (Initiatiefnemer Kweektuinen)
Maaike Uttien (HBB Groep)
Elizabeth Keller (Landschapsarchitect)
Wouter Kabbes (architect)
Mick de Waart (Stedebouwkundige Gem. haarlem)
Ilse van der Weijde (Omgevingsdeskundige)