Bestuur en programmaraad

Bestuur
Op 14 februari 2023 heeft Anke Huntjens (voormalig directeur-bestuurder Pré Wonen) afscheid genomen van het ABC-bestuur. Anke vervulde de functie van secretaris. Voor haar in de plaats is Marieke Heilbron toegetreden. Marieke is eveneens werkzaam als directeur-bestuurder van een woningcorporatie maar dan van Elan Wonen. Zij neemt ook de functie van Anke als secretaris over. Het ABC stichtingsbestuur bestaat dus nu uit de volgende leden:

Voorzitter: Roger Kersten, planoloog, zelfstandig adviseur en procesmanager
Penningmeester: Chris Abbenhuis, zelfstandig adviseur, coach en begeleider o.m. St. Jong Ondernemen
Secretaris: Marieke Heilbron, directeur-bestuurder Elan Wonen
Lid: Jurgen van der Ploeg, architect/partner Faro Architecten
Lid: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes
Lid: Lian The, directeur/senior adviseur (partner) ToornendPartners
Lid: Peter Heuvelink, algemeen directeur JAJO

Het ABC-bestuur werkt met en respecteert onder meer de zogenoemde 'Cultural Governance Code'.

Programmacommissie

Het ABC werkt sinds medio 2018 met een zogenoemde programmacommissie. Hierin heeft zitting namens het bestuur Jurgen van der Ploeg. Hij is tevens voorzitter van deze commissie die verder bestaat uit:
Gabriël Verheggen (directeur ABC)
Maaike van Beusekom (Initiatiefnemer Kweektuinen)
Maaike Uttien (HBB Groep)
Elizabeth Keller (Landschapsarchitect)
Wouter Kabbes (architect)
Mick de Waart (Stedebouwkundige Gemeente haarlem)
Ilse van der Weijde (Omgevingsdeskundige)