Bestuur en programmaraad

Bestuur
Het ABC stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Roger Kersten, planoloog, zelfstandig adviseur en procesmanager
Penningmeester: Chris Abbenhuis, zelfstandig adviseur, coach en begeleider o.m. St. Jong Ondernemen
Secretaris: Anke Huntjens, directeur-bestuurder Pré Wonen
Lid: Jurgen van der Ploeg, architect/partner Faro Architecten
Lid: Maarten Georgius, senior adviseur opdrachtgeverschap Aedes
Lid: Lian The, adjunct-directeur/senior adviseur ToornendPartners
Lid: Peter Heuvelink, directeur AM

NB.: Afgelopen jaren is het bestuur van het ABC gewijzigd. Zo hebben in 2019 zowel Dré Kraak als Roel Steenbeek hun portefeuilles - secretaris respectievelijk penningmeester - overgedragen en vervolgens afscheid genomen van het bestuur. In 2020 trad Ruud Bergh (vice-voorzitter) uit het bestuur en Ronald Huikeshoven heeft, nadat hij begin 2020 de voorzittershamer overdroeg aan Roger Kersten, tijdens de ABC-bestuursvergadering van 8 december 2020 afscheid genomen.
Ook het huidige bestuur werkt met en respecteert onder meer de zogenoemde 'Cultural Governance Code'.

Programmacommissie

Het ABC werkt sinds medio 2018 met een zogenoemde programmacommissie. Hierin heeft zitting namens het bestuur Jurgen van der Ploeg. Hij is tevens voorzitter van deze commissie die verder bestaat uit:
Gabriël Verheggen (directeur ABC)
Maaike van Beusekom (Initiatiefnemer Kweektuinen)
Maaike Uttien (HBB Groep)
Elizabeth Keller (Landschapsarchitect)
Wouter Kabbes (architect)
Mick de Waart (Stedebouwkundige Gemeente haarlem)
Ilse van der Weijde (Omgevingsdeskundige)