Subsidiegevers & Sponsoren

In het ABC-sponsorpakket staat kort beschreven wat het ABC de verschillende sponsors als tegenprestatie biedt. De verschillende sponsormogelijkheden en een concept van de overeenkomst die wij met sponsoren sluiten kunt u via de links onderaan deze pagina downloaden.
Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden of een sponsorcontract op maat, dan kunt u contact opnemen met Gabriël Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum), tel. 023 534 05 84 of mail naar info@architectuurhaarlem.nl