Educatie (voor scholen)

Architectuur voor het primair en voortgezet onderwijs

Tot voor kort had Het ABC Architectuurcentrum Haarlem een lesprogramma over architectuur dat Juliette Verhofstad van Kunstblik voor ons verzorgde. Omdat Juliette haar free-lance werkzaamheden is gestopt zijn ook haar educatieve architectuurprojecten in het ABC voor het basisonderwijs gestopt. Voor haar werkzaamheden hebben wij nog geen vervanging gevonden. Tot nader bericht kunnen wij op dit moment geen lesprogramma's architectuur voor het primaironderwijs aanbieden.

Voor het voortgezet onderwijs kunnen wij incidenteel wel en in samenwerking met de school een Architectuur-programma of activiteit verzorgen. Mochten daar vragen over zijn dan kan contact opgenomen worden met educatie@architectuurhaarlem.nl