Vrij bouwen met LEGO

60.000 LEGO-steentjes...

60.000 LEGO-steentjes...

 

Kinderen zijn samen met een ouder of begeleider van harte welkom om tijdens openingstijden wanneer er geen andere activiteiten in het ABC zijn, zelfstandig met de LEGO te spelen en van alles te bouwen. De resultaten mogen steeds ter inspiratie voor anderen blijven staan, maar worden wel na verloop van tijd weer afgebroken…
We houden ons in het ABC aan het coronaprotocol van de Museumvereniging en dat houdt in dat er een maximum zit aan het aantal kinderen en ouders dat tegelijk in onze LEGO-ruimte kan bouwen. Het kan dus zijn dat je even moet wachten tot er plek voor je is.

Kosten: € 2,00 voor kinderen, € 4,00 voor volwassenen

Onderaan deze pagina vind je de spelregels voor het bouwen met LEGO. Ook te lezen in het ABC.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met het ABC.