Lezing

mei 1998
Discussie Raaks-plannen.
Sprekers Ed Krosinski (WD), de nieuwe Haarlemse wethouder van rulmteiijke ontwikkeling in de binnenstad.

Waaromgeen Randstadgemeente? We baseren onze visie op 25 jaar. Misschien is over honderd jaar de gemeente Randstad inderdaad een realiteit. We hadden ook al lang een metronet moeten hebben zoals Londen en Parijs, een net dat de steden in de Randstad met elkaar verbindt."
Waarom moet Haarlem zoveel uithreiden met Amsterdam in de buurt?
Haarlem moet aanvulling bieden op Amsterdam. In Amsterdam heb je toptheaters, maar de standaarddingen zoals urinoirs of een gewone schouwburg hebben we hier nodig. Hier en niet in Amsterdam.

Lezing

lezing Over het werk van het buro Mien Ruys
spreker Anet Scholma

Lezing

Discussie Raaks-plannen.
Sprekers Ed Krosinski (WD), de nieuwe Haarlemse wethouder van rulmteiijke ontwikkeling in de binnenstad.

Burgemeester J.H.H. PoP (1941) verving maandag 27 april wethouder E. Kroskinski die zich op het laatste moment ziek meldde. De pas aangestelde Kroskinski was door het ABCafe uitgenodigd zijn visie te geven over de ontwikkeling van Haarlem in een gesprek met Ids Haagsma (1946). Pop bleek bereid de plaats van zijn college-genoot in te nemen al liet hij weten niet op details te kunnen ingaan.

Lezing
Lezing
Lezing
Lezing
Lezing

Tot en met 4 december is in het ABC een uitgebreide overzichtstentoonstelling over de architect J.B. van Loghem te bekijken. Een van de aanleidingen voor de tentoonstelling was het verschijnen van een omvangrijke monografie over Van Loghem, geschreven door Rudolphine Eggink. Deze monografie, met als ondertitel "Architect van een optimistische generatie", werd gepresenteerd tijdens de opening van de expositie op 22 mei en is vanaf die dag in het ABC te koop.

Op veler verzoek zal Rudolphine Eggink op donderdag 17 november nog één keer een lezing geven in het ABC over Van Loghem en zijn werk.

Aanvang lezing: 20.00 uur
Inloop vanaf: 19.30 uur
Entree (incl. koffie/thee): € 5,00 (€ 3,00 voor Vrienden van het ABC, Museumkaarthouders en Haarlempashouders)

Direct aanmelden

Lezing

Op donderdag 19 mei organiseert de gemeente Haarlem i.s.m. het ABC Architectuurcentrum een avond speciaal voor eigenaren en bewoners van Van Loghem-huizen. De aanleiding is de opening van het Monumentenloket van de gemeente (16 mei) en de tentoonstelling over Van Loghem in het ABC (vanaf 22 mei).

Architect en verduurzamingsexpert Peter Rutten geeft een presentatie over de huizen en complexen waar hij onderzoek naar deed en er zijn ervaringsdeskundigen die o.l.v. van gespreksleider Annemiek van Bentem in gesprek gaan met de zaal. Na afloop kan iedereen alvast een kijkje nemen in de tentoonstelling. De avond begint om 20.,00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelden want het aantal deelnemers is beperkt: monumentenloket@haarlem.nl.