Exposities

Expositie

Architect Arjan Karssen (Buro Alle Hosper, landschapsarchitectuur en stedebouw)
Geopend door Paul Mertz, communicatie adviseur

Expositie

Expositie Joost Swarte - De architectuur verbeeld
Geopend door Joop Slangen stadsarchitect van Haarlem

Expositie

Architect Wytze Patijn
Geopend door de heer Aad Nuis, staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenscappen
Tijdens de opening wordt een lezing gehouden door de heer Noud de Vreeze, directeur stimuleringsfonds voor architectuur

Expositie

6 juli 1995
bijeenkomst ver het Reichstag-gebouw in Berlijn
Met video beelden over de Reichstag

Expositie

Symposium Verdichting en ruimtelijke ordening van Haarlem in de toekomst naar aanleiding van de tentoonstelling Haarlem 2095-Een stedebouwkundig festival
Geopend door de heer Peter Schouten

Expositie

Expositie Haarlem 2095-Een stedebouwkundig festival -5stedebouwkundige scenarios ten aanzien van het bestaan van Haarlem aan het eind van de volgende eeuw- In combinatie met het beeldverhaal Eldorian Empire -een toekomstbeeld in 33 prenten- van Juriaan Andriesen
Geopend door ir. Thijs Asselbergs, voormalig stadsarchitect van haarlem

Expositie

3 december 1994 t/m 22 januari 1995
Expositie 75 jaar Ripperda bv -
Geopend door Drs. C. Mooij, loco burgemeester van haarlem
Expositie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Ripperda bv Schilderwerken

Expositie

Geopend door de heer Fons Asselbergs, directeur van de rijksdienst voor de monumentenzorg
Op 11 december 1994 houdt Thijs Asselbergs een lezing over 'ontwerpen voor haarlem'

Expositie
Expositie

Zondagmiddag 17 april 2016 om 15.00 uur opent Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Van Bosch tot Park’ over de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Op de expositie wordt deze belangrijke laan en de directe omgeving in Haarlem Oost uitgebreid belicht. Er is aandacht voor de bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar bijvoorbeeld ook voor kunst in de openbare ruimte.  U bent van harte welkom bij de opening.