Expositie

Geopend door prof. ir. C Weber, voorzitter van de Bond van Nederlandse architecten
Op 2 februri 1997 wordt een lezing gehouden door Guus Baneke over het werk en de werkwijze van het bureau

Expositie

Architect Klous + Brandjes Architecten
Geopend door mr. J.J.H. Pop burgemeester van Haarlem
Op 1 december 1996 houdt Cees Brandjes een lezing met de titel Corresponderende architectuur

Expositie

Geopend door ir Thijs Asselbergs. Bij de opening verschijnt de monografie 'Rudy Uytenhaak Architect' (Uitgeverij 010 Rotterdam)
Op 29 september 1996 houdt Rudy Uytenhaak een lezing over zijn werk.

Expositie

Architect Mike Janga
Geopend door de heer Gerrit van Dijk, filmanimator

Expositie

Geopend door de heer Jan Haverkort, wethouder van cultuur

Expositie

Geopend door de heer A. van Ake, projectleider stadsvernieuwing Haarlem

Expositie

Architect Arjan Karssen (Buro Alle Hosper, landschapsarchitectuur en stedebouw)
Geopend door Paul Mertz, communicatie adviseur

Expositie

Expositie Joost Swarte - De architectuur verbeeld
Geopend door Joop Slangen stadsarchitect van Haarlem

Expositie

Architect Wytze Patijn
Geopend door de heer Aad Nuis, staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenscappen
Tijdens de opening wordt een lezing gehouden door de heer Noud de Vreeze, directeur stimuleringsfonds voor architectuur