Expositie

Geopend door de heer Fons Asselbergs, directeur van de rijksdienst voor de monumentenzorg
Op 11 december 1994 houdt Thijs Asselbergs een lezing over 'ontwerpen voor haarlem'

Expositie
Expositie

Zondagmiddag 17 april 2016 om 15.00 uur opent Anke Huntjens, bestuurder Pré Wonen in het ABC Architectuurcentrum de wijk-te-kijk-tentoonstelling ‘Van Bosch tot Park’ over de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Op de expositie wordt deze belangrijke laan en de directe omgeving in Haarlem Oost uitgebreid belicht. Er is aandacht voor de bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar bijvoorbeeld ook voor kunst in de openbare ruimte.  U bent van harte welkom bij de opening.

Expositie

Het thema van het ABC Architectuurcentrum is dit jaar ‘ WATER’
Studenten van het eerste en tweede cursusjaar zijn met dit thema aan de slag gegaan en hebben zich gebogen over een interieurtrend van 2017 die hier perfect op aansluit:
 
 

Expositie

In het ABC Architectuurcentrum Haarlem worden permanent architectonische impressies en maquettes getoond van projecten die in deze stad in uitvoering zijn of waaraan wordt getekend. Zo is bijvoorbeeld momenteel in het ABC een maquette aanwezig van het toekomstige Deo Neo-terrein maar ook een van project De Flank, van De Raaks en van het Scheepsmakerskwartier. Binnenkort verwacht het ABC een maquette van De Entree (voormalige 023 terrein) en de Hof van Peltenburg (Slachthuisbuurt).