Moderne architectuur in Haarlem e.o.

Om een beeld te geven wat in Haarlem en de regio Kennemerland recentelijk is opgeleverd èn waaraan momenteel gewerkt wordt, toont het ABC als een service de rubriek 'nieuw in regio'. Werd eerst op deze plek voorheen alleen de moderne architectuur van de stad Haarlem getoond, nu is op deze plek ook aandacht voor de bijzondere projecten in de omliggende gemeenten zoals bijvoorbeeld Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal etc.

Het betreft hier selecties van projecten onder de kopjes 'gerealiseerd' en 'in aanbouw'. Er is daarbij voor de overzichtelijkheid ook een onderverdeling in rubrieken als woningbouw, utiliteitsbouw etc. Daarbij kan er ook nog gezocht worden op de naam van een specifiek project of gebouw (zoals 'Patronaat' of 'Raaks'). Bij het samenstellen is niet gestreefd naar volledigheid maar naar een indruk te geven wat de hedendaagse bouwproductie is in de stad Haarlem en de regio Kennemerland. Vanzelfsprekend geeft het ook 'de stand van de architectuur' in deze regio weer. Het is wellicht en hopelijk aanleiding om de projecten met eigen ogen te bezichtigen en kan daarmee aanleiding zijn voor een boeiende zelf samengestelde architectuurexcursie door de regio. Mocht daar behoefte voor bestaan dan kan het ABC natuurlijk ook helpen met het samenstellen van rondleidingen. Zie daarvoor ook rondleidingen op aanvraag..

Veelal zijn de projectomschrijvingen overgenomen van de websites van de verantwoordelijk betrokkenen (architecten, opdrachtgevers etc.). 'Nieuw in de regio' is opgezet als een zogenoemd groeiend document. Maandelijks zullen nieuwe projecten aan worden toegevoegd. Het ligt verder in de bedoeling om de selecties in de (nabije) toekomst te gaan gebruiken als basis voor een publicatie/gids over hedendaagse architectuur in de regio.

Voor opmerkingen, suggesties en/of vragen kan contact worden opgenomen met Gabriël Verheggen, directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem (tel. 023 534 05 84)

Interactieve kaart