Manifestatie

Op woensdagmiddag 15 april organiseert Imbema SMT in het ABC een seminar over geluidisolatie en akoestiek. Onder de titel 'Samen de juiste snaren raken' wordt ingegaan op de uitdagingen die komen kijken bij renovatie- en transformatieprojecten van leegstaand vastgoed. Het programma van dit seminar begint om 13.00 uur en zal om 17.00 uur worden afgesloten met een netwerkborrel. Voor aanmelding zie hieronder.

Manifestatie

Op zaterdagmiddag 28 februari en op 28 maart wordt het publiek in het ABC uitgedaagd mee te denken over de toekomst van Haarlem Oost en in het bijzonder over de zogenoemde ‘oost-radiaal’. Bezoekers kunnen dan hun ideeën over (nieuwe) functies en gebruik op een onderzoeksmaquette van dit gebied plaatsen. Naast het ‘mee-denken’ op de grote maquette (schaal 1:500), kan de bezoeker tegelijkertijd verschillende ‘soorten’ geëxposeerde maquettes zien. Daarbij geven Arjan Karssen (ruimtelijk industrieel ontwerper) en Bernard Otte (interieurarchitect) toelichtingen en uitleg over de maquettes. Karssen en Otte zijn de auteurs van de publicatie 'Maquettes; bedenken-maken-overtuigen'. Zij hebben de afgelopen weken in het ABC workshops ‘Maquettes als Onderzoeksmiddel’ gegeven aan studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Eerstejaars studenten HKU studierichting Spatial Design hebben onder hun leiding de onderzoeksmaquette van de ‘oost-radiaal’ gemaakt.

Datum: zaterdagmiddag 28 februari en 28 maart 2015
Tijd: 12.30 t/m 16.30 uur
 

Manifestatie

Ook het ABC doet natuurlijk weer mee met deze editie van ‘Geluksroute023 - Haarlem’. Op zaterdagmiddag 7 februari gaan van 14.00 tot 16.00 uur de architecten Juan Alonso en Susana Aparicio Lardiés (SUJU Architectuur) hier in het ABC aan de slag met de stad. Door middel van een inspirerende inloop-workshop wordt jij daarbij uitgedaagd om de bestaande stad (nog) gelukkiger te maken. Want kijk eens goed om je heen. Wat zou jij willen veranderen? Heb jij een idee hoe je de stad gelukkiger kan maken? Kom en laat het zien in een knutselmaquette van de ‘Geluksstad’ die jij samen met anderen maakt. Of kom kijken en laat je verrassen door wat anderen hebben bedacht!

Datum en tijd: zaterdag 7 februari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem

Manifestatie

Sinds donderdag 15 januari is in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling “MooiMaken”, een productie van KidsKunst te zien. De getoonde werken zijn gemaakt door kinderen uit Haarlemse wijken. In een serie lessen hebben zij gewerkt onder leiding van lokale kunstenaars. Als werkwijze is gekozen voor een kunstzinnige invulling van het begrip ‘mooi maken’ van objecten, geïnspireerd op het werk van Nederlands kunstenaar Berend Strik. KidsKunst wil een brug slaan tussen de jeugd uit oude wijken en de voor de kinderen vaak onbekende kunstensector. De echte opening van deze expositie is woensdagmiddag 28 januari om 15.00 uur in het ABC. Speciale gasten zijn dan de nieuwe wethouder Jeroen van Spijk (o.m. Ruimtelijke Ordening) en veel jeugdige- en professionele kunstenaars die 'MooiMaken!' hebben gemaakt!

Manifestatie

Loopt u met bouwplannen rond? Wilt u nu eindelijk die uitbouw of de dakkapel gaan realiseren waar u al zo lang van droomt? Meld u dan telefonisch aan voor een inspirerend adviesgesprek met een architect op zaterdagmiddag 20 december in het ABC. In een sessie van circa een half uur krijgt u een vrijblijvend advies op basis van uw wensen en ideeën met daarbij een of meerdere schetsen die behulpzaam kunnen zijn bij het verder uitdenken en uitwerken. Tip: Neem indien mogelijk foto’s mee van de bestaande situatie. De kosten voor zo’n adviesgesprek met snelschets bedragen slechts minimaal 15 euro - maar u mag natuurlijk ook meer geven! De opbrengst komt geheel ten goede aan de Serious Request.

Datum/tijd: 20 december - 1300-1700 uur
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem, tel 023 534 05 84
deelnemende architecten: o.a. Peter Rutten, Taetske van Dijk, Bas de Bats, Corinne Bouwers, Ed Bijman, Ron Spanjaard
Kosten: 15 euro – minimaal - meer mag ook – opbrengst geheel t.b.v. actie Serious Request
!! Let op: Telefonische aanmelding noodzakelijk bij ABC di.-zon, 1300-1700 uur, tel. 0235340584

Manifestatie

Op zaterdagmiddag 29 november organiseert PLAAN (Platform Latijns Amerikaanse Architecten Nederland) met medewerking van het ABC Architectuurcentrum Haarlem voor de tweede keer een Engelstalig mini-symposium onder de titel ‘Borders of Architecture – crossing the limits of the profession’. Op dit symposium in het ABC presenteren leden van het platform PLAAN eigen werk en wordt er gediscussieerd over onder meer de rol van de architect ‘daar en hier’ en de toekomstige ontwikkelingen van de architectuur. Vijf Latijns Amerikaans architecten die leven en werken in Nederland zijn uitgenodigd om presentaties te geven. Dat zijn: Sergio Bertinat (Uruguay), Veruzka Agorrea (Venezuela), Northon Flores (Bolivia) en uit Argentinië Cynthia Markhoff en Valeria Félix. Na de inleidingen is er ruimte voor discussie en gesprek. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel inclusief Latijnse Amerikaanse hapjes. De voertaal: Engels. Kosten: 7 euro.

Datum/tijd: 29 november van 1300-1700 uur (ontvangst: 13.00 uur – aanvang 13.15 uur)
Sprekers: Sergio Bertinat, Veruzka Agorrea, Northon Flores, Cynthia Markhoff en Valeria Félix
Kosten: 7 euro (inclusief een glas wijn op afsluitend netwerkborrel)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem, tel 023 534 05 84
Let op - Aanmelden noodzakelijk: e-mail aan mail@plaan.nl o.v.v. deelname en NAW-gegevens.

Manifestatie

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem
datum/tijd: 9 okt. / aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
toegang: gratis

Ter afsluiting van de bijzondere jubileumtentoonstelling ’25 jaar ABC - Architectuur en Bouwen in het Centrum’ organiseert het ABC in samenwerking met het Haarlems Dagblad (HD) op donderdagavond 9 oktober een ludieke bijeenkomst mét inhoud. Hiervoor zijn speciale gasten uitgenodigd die de uitdaging aangaan om op een zeepkist in drie minuten tijd te vertellen wat zij over 25 jaar veranderd willen zien in de Haarlemse binnenstad. Dat kan iets heel groots zijn, maar ook iets kleins. Naast deze gasten zullen ook mensen uit het publiek in de gelegenheid worden gesteld de zeepkist te beklimmen... Op de bijeenkomst wordt tevens bekendgemaakt welke plek in de stad die de afgelopen 25 jaar is veranderd - en op de expositie te zien is - door de lezers van het HD als mooiste is verkozen.

Manifestatie

In het centrum van Haarlem ligt het kerkcomplex van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem (VDGH). In dit complex bevinden zich zes unieke historische interieurs, waaronder twee originele vergaderkamers die zijn ontworpen door architect J.A.G. van der Steur. Naar aanleiding van een recent architectuurhistorisch onderzoek naar deze interieurs uit 1902, organiseert de VDGH in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum Haarlem (ABC) op vrijdagmiddag 12 september een symposium over de hedendaagse omgang met historische interieurs.

Manifestatie

Het thema dat de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) dit jaar voor de viering van de landelijke Dag van de Architectuur heeft gekozen, is ‘Mensen maken de stad! De stad is niet van steen’. Met dat gegeven als leidraad heeft het ABC zoals gebruikelijk een dag samengesteld met tal van activiteiten in Haarlem. Op het programma voor zaterdag 21 juni staan interessante toelichtingen door bevlogen mensen, spannende rondleidingen, verrassende openstellingen, boeiende presentaties en als apotheose de opening van een bijzondere expositie met als titel ‘ABC, Architectuur en Bouwen in het Centrum’. De activiteiten hebben plaats op de meest uiteenlopende locaties. Een ding hebben ze echter allen gemeen: de bevlogenheid en gedrevenheid van de initiatiefnemers!

Manifestatie

Datum: donderdagmiddag 8 mei om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Bijeenkomst: toelichtingen door architecten en bekendmaking winnaar door wethouder Cassee

Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Op donderdagmiddag 8 mei maakt wethouder Ewout Cassee tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ABC bekend welk ontwerp voor het brugwachtershuisje Melkbrug Haarlem van het publiek de meeste stemmen heeft gekregen. Aan de architect van het winnende plan wordt vervolgens door de Gemeente Haarlem de opdracht verstrekt een definitief ontwerp uit te werken. Naar verwachting wordt dat ontwerp medio 2015 gerealiseerd. Het publiek kan nog tot en met 6 mei in het ABC stemmen op het ontwerp Boegbeeld van Johan Selbing of op het ontwerp ’t Melkhuisje van Marjolein van Eig. Deze twee architecten geven overigens voorafgaand aan de officiële bekendmaking op 8 mei nog een korte toelichting op hun ontwerp.