Rondleidingen

Vrijdagmiddag 10 juni organiseert het ABC de fietstocht ‘Van Park tot Bosch’ in het kader van de wijk-te-kijk-tentoonstelling. Dan gaat ‘live’ gezien worden wat op de expositie uitgebreid wordt belicht aan bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar ook kunst in de openbare ruimte. Tijdens de fietstocht, die start in het gloednieuwe Reinaldapaviljoen, worden veel projecten bekeken en ter plekke van deskundig commentaar voorzien door Herman Bosman (Reinaldapaviljoen), Roald van Splunter (Reinaldapark), Kees Brandjes (Groene Linten) en Merijn de Jong (Huis van Hendrik). De tocht wordt verder begeleid door Bernard Felix (voorzitter van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder) en door Hans van der Straaten die namens het ABC de expositie mede heeft samengesteld. De fietstocht wordt afgesloten bij Coffeemania

Datum: Vrijdagmiddag 10 juni 2016
Start en ontvangst: 13.30 uur in het Reinaldapaviljoen in het Reinaldapark met koffie of thee aangeboden door het Reinaldapaviljoen
Afsluiting: rond 16.30 uur bij Coffeemania, Prinses Beatrixplein 51;
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) – liefst gepast betalen;
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Rondleidingen

Vrijdagmiddag 10 juni organiseert het ABC de fietstocht ‘Van Park tot Bosch’ in het kader van de wijk-te-kijk-tentoonstelling. Dan gaat ‘live’ gezien worden wat op de expositie uitgebreid wordt belicht aan bestaande architectuur, recent gerealiseerde projecten, nieuwe plannen, stedenbouwkundige structuren maar ook kunst in de openbare ruimte. Tijdens de fietstocht, die start in het gloednieuwe Reinaldapaviljoen, worden veel projecten bekeken en ter plekke van deskundig commentaar voorzien door Herman Bosman (Reinaldapaviljoen), Roald van Splunter (Reinaldapark), Kees Brandjes (Groene Linten) en Merijn de Jong (Huis van Hendrik). De tocht wordt verder begeleid door Bernard Felix (voorzitter van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder) en door Hans van der Straaten die namens het ABC de expositie mede heeft samengesteld. De fietstocht wordt afgesloten bij Coffeemania.

Datum: Vrijdag 10 juni; Start: Ontvangst 13.30 uur in het Reinaldapaviljoen in het Reinaldapark met koffie of thee aangeboden door het Reinaldapaviljoen en afsluiting rond 16.30 uur bij Coffeemania, Prinses Beatrixplein 51; Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) – liefst gepast betalen; Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Rondleidingen

Donderdagmiddag 26 mei 2016 organiseert het ABC Architectuurcentrum een wandeling in het kader van de expositie “GEVELPORTRETTEN - Chiel Braat tekent de Grote Houtstraat”. Deze wandeling staat onder leiding van Martin de Vries (voormalig voorzitter City Haarlem) en architectuurpublicist Hilde de Haan. Tijdens de tocht wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de kansen en bedreigingen voor deze beroemde winkelstraat die Braat zo minutieus met zijn tekeningen heeft vereeuwigd. De wandeling begint in het ABC bij de expositie en duurt ca. 2 uur (telefonische aanmelding vooraf bij het ABC noodzakelijk).

Datum: Donderdag 26 mei 2016
Start en locatie: 14.00 uur in het ABC en afsluiting rond 16.00 uur
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,- op vertoon van Vriendenkaart)
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag t/m zondag 13-17 uur)

Rondleidingen

Op vrijdag 8 april organiseert het ABC een fietsexcursie langs bijzondere woonprojecten aan het Spaarne. Architect Tako Postma van INBO zal rondleiden bij het Scheepsmakerskwartier en Jurgen van der Ploeg van FARO-architecten vertelt bij de Mariastichting en bij het Droste-terrein. Architect Patrick Fransen verzorgt de toelichting bij het project Schoolenaer, een ontwerp van de voormalige architectuurstudio van Herman Herzberger. De fietstocht staat onder deskundige leiding van sociaal-geograaf Bert Harmsen en gaat ook nog langs andere bijzondere woonprojecten aan het Spaarne, zoals De Gravinnehof en Spaarnoog.

Datum: Vrijdag 8 april
Start: 14.00 uur plein midden in de nieuwbouw van de Mariastichting aan de Bellevuelaan, afsluiting rond 16.15 uur op het Drosteterrein.
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) – liefst gepast betalen
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 5340584 (dinsdag tot zondag 13-17 uur)

Rondleidingen

Op vrijdag 20 november organiseert het ABC in het kader van de Lieven de Key Penning expositie een fietsexcursie langs tien monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden, die recent gerenoveerd zijn. Het gaat om de tien projecten, die genomineerd zijn voor de Lieven de Key Penning 2015. Het thema voor deze prijs is dit jaar monumentenzorg, hergebruik, behoud cultuurhistorisch erfgoed en renovatie. De fietsexcursie laat zien hoe gebouwen opgeknapt kunnen worden op een manier, die toekomstwaarde heeft maar ook recht doet aan de geschiedenis. Bij elk project wordt uitleg gegeven door de architect, de eigenaar of een andere direct betrokkene, die er alles van weet.

Datum: Vrijdag 20 november, aanvang: 13.30 uur (duur ca. 2,5 a 3 uur)
Startlocatie: Provinciehuis, Dreefzijde, afsluiting rond 16.00: ABC-architectuurcentrum
Kosten: € 7,50 (ABC-vrienden € 5,-) ter plekke gepast te voldoen
Aanmelding vooraf noodzakelijk: ABC tel. 023 534 05 84 (di t/m zondag 13-17 uur)

Rondleidingen

Op vrijdag 16 oktober organiseert het ABC een fietsexcursie door de waterleidingduinen met tevens een bezoek aan het waterproductiebedrijf Leijduin. Een uniek bezoek omdat dit bedrijf normaal gesproken niet toegankelijk is voor bezoekers. Waternet verzorgt de levering van drinkwater aan ruim een miljoen mensen in Amsterdam en omstreken. In de Amsterdamse Waterleidingduinen, wordt voorgezuiverd Rijnwater ingebracht dat samen met regenwater wordt gefilterd door het duinzand.

Datum: Vrijdagmiddag 16 oktober van 14.00 tot ca 16.00 uur
Startlocatie: ingang bij Uitspanning De Oase, Eerste Leijweg 9, 2114 BH Vogelenzang
Kosten: € 7,50  (ABC Vrienden € 5,- op vertoon van vriendenpas) ter plaatse gepast te voldoen.
LET OP: inschrijving noodzakelijk bij ABC tel. 023 534 05 84 (di.-zo. 13.00-17.00 uur) Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen. Bij De Oase is parkeergelegenheid voor de auto. Fietsen worden eventueel gratis beschikbaar gesteld. Graag aangeven wanneer u daarvan gebruik van wilt maken of liever met uw eigen fiets komt.

 

Rondleidingen

Datum: Vrijdagmiddag 18 september (was oorspronkelijk 4/9)
Start: 13.00 uur bij ABC (of om 13.45 uur bij raadhuis Velsen)
Duur en lengte: programma tot ca. 17.00 / 17.30 uur; vanuit ABC ca. 35 km (vanuit Velsen 10 km)
Kosten: € 7,50 inclusief drankje na afloop (ABC Vrienden € 5,-)
Aanmelding: noodzakelijk bij ABC tel. 023 534 05 84 (di.-zo. 13.00-17.00 uur)

Rondleidingen

Datum: LET OP AFGELAST
Aanvang en duur: 10.30 uur (aanvang) tot ca. 17.15 uur (terug in Haarlem bij ABC)
Startpunt: ABC, Groot heiligland 47
Toelichtingen door o.a.: Hans van der Straaten, Richard Kruijswijk, Sjaak Warmerdam, Tim de Rudder
Kosten: € 47,50 (ABC vrienden 42,50) inclusief ontvangst, lunchpakket en drankje bij borrel na afloop in strandtent
LET OP! Reserveren noodzakelijk: telefonisch di. t/m zon: 13:00-17:00 uur tel. (023) 5340584 of via mail: erica@architectuurhaarlem.nl

Rondleidingen

Op zondag 8 februari organiseert het ABC een fietsexcursie door Aerdenhout en Overveen. Naast actuele bouwprojecten staat de stedenbouwkundige opbouw van deze Bloemendaalse dorpen centraal en wordt de vraag gesteld of het ‘gedeelde groene weelde’ is die deze gemeente karakteriseert? Daarom is er bij deze tocht bijzondere aandacht voor lanen en voor verschillende vormen van tuinhekken en hagen. De fietstocht voert onder meer langs het Marinehospitaalterrein en Park Wimbledon in Overveen en de binnenduinrand bij Elswout. De excursie - met deskundige toelichtingen van verscheidene direct betrokkenen - start om 11.00 uur bij huisartsenpraktijk De Hoge Hoed, Zandvoorterweg 71a in Aerdenhout. Deelname: € 7,50 euro p.p. (ABC-Vrienden: € 5,-) Aanmelding bij ABC is noodzakelijk: di. t/m zo. van 13-17 uur; tel. (023) 534 05 84 .

Datum: zondag 8 februari 2015, Aanvang: 11.00 uur (eindtijd ca. 13.30 uur)
startlocatie: huisartsenpost De Hoge Hoed, Zandvoorterweg 71a, 2111 GT Aerdenhout (hoek Zandvoorterweg / Boekenroodeweg en Oosterduinweg)
kosten: € 7,50 (ABC-Vrienden € 5,-) ter plekke gepast te voldoen
let op: Aanmelding vooraf noodzakelijk - ABC tel. 023 534 05 84 (di t/m zo 13-17 u.)
 

Rondleidingen

Haarlem is een van de Nederlandse steden die een lange traditie heeft met de functie van stadsarchitect of –bouwmeester. Ter inleiding op de architectuurwandeling door het centrum van Haarlem geeft Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester op vrijdagmiddag 19 september een toelichting. Hij schetst daarin de historie van de stad en plaatst de huidige ruimtelijke ontwikkelingen en plannen in een context.
Datum en tijd: Vrijdagmiddag 19 september; tijden: 13.30 tot ca. 16.15 uur
Startlocatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem; duur: ca. 2,5 uur
Kosten: € 15,00 (ABC-vrienden 10,-) voor lezing en wandeling; Betaling: pin of contant aan ABC-balie
Let op: Aanmelden noodzakelijk (max. 20 pers.): di. t/m zon. van 13.00 tot 17.00 uur, tel. 023 534 05 84