Lezing

Datum: zondagmiddag 9 april
aanvang: 1600 uur (tot ca 1730uur)
kosten: geen (gratis)

 

Meer informatie: www.sorhaarlem.nl

 

Op zondagmiddag 9 april vindt in het kader van de plannen en ideeën voor Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) in het ABC Architectuurcentrum de bijeenkomst ‘De waarde van openbare ruimte’ plaats.

Lezing

stadsdiscussie of dat kan en over verdichten en hoogbouw

 

Toegang: gratis

Locatie  : ABC Architectuurcentrum Haarlem (inloop vanaf 19.30 uur)

 
Haarlem zou volgens schattingen van de provincie de komende decennia zo’n 20.000 woningen moeten bijbouwen. Maar waar, en waar vooral niet? En wat betekent dit voor de ruimtelijke kwaliteit van onze bebouwde en openbare omgeving?
Lezing

We would like to invite you to the third symposium of PLAAN (Architecture Platform of Latin American Architects in the Netherlands) on Saturday 26th of November 2016, at the ABC Architectuurcentrum Haarlem, from 13:00 to 17:30.

Lezing

Ter afsluiting (’finnissage’) van de tentoonstelling Gemeente-architecten van Velsen 1902-1998 organiseert het ABC op zondagmiddag 25 september een gesprek over Ruimtelijke Kwaliteit. Aan het woord komen Siem Schaafsma (voormalig gemeente-architect Velsen), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Joop Slangen (polderarchitect Haarlemmermeer). Het gesprek spitst zich toe op de rol en betekenis van hen voor het ‘bewaken van Ruimtelijke Kwaliteit’. Wat kunnen en wat willen zij? Wat kan hun rol in de toekomst zijn? Aanvang: 15.00 uur.

Datum: zondagmiddag 25 september 2016
Aanvang: 15.00 uur tot ca. 16.00 uur
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011EP Haarlem
Toegang: € 5,-  incl. koffie/thee (ABC-vrienden op vertoon Vriendenpas: € 3,-)

Lezing

datum: dinsdagavond 14 juni 2016 - aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
kosten: gratis, let op: aanmelding vooraf is noodzakelijk via site www.haarlem2040.nl
locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

In opdracht van het College B&W organiseren verscheidene Haarlemse instellingen en platforms in juni bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van Haarlem. Doel hiervan is ideeën op te doen, scenario’s te bedenken en visie te ontwikkelen (zie ook www.haarlem2040.nl.) Het ABC Architectuurcentrum verkent zo de ruimtelijke toekomst van deze stad en wil dat doen samen met een aantal deskundigen én vooral samen met u. Onder de titel WWW. WONEN, WERKEN & WINKELEN in 2040 vindt op dinsdagavond 14 juni om 19.30 uur een stadsgesprek plaats in het ABC. Namens het College treedt Jeroen van Spijk, wethouder RO, hierbij op als respondent. Let op: aanmelding noodzakelijk - klik hier

Lezing

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Bosch tot Park’ wordt op woensdagavond 1 juni om 20.00 uur in het ABC gesproken over ideeën voor toekomst van de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Aan het woord komen onder anderen stadsbouwmeester Max van Aerschot én de voormalige stadsarchitecten Thijs Asselbergs en Joop Slangen. Zij geven, net vertegenwoordigers van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, hun visie en gaan onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC, met elkaar en het publiek in gesprek. U bent van harte welkom op de discussieavond. Vooraf kunt u de tentoonstelling bezoeken.

datum: woensdagavond 1 juni, aanvang: 20.00 uur; kosten € 5 (ABC-vrienden € 2,-); Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Lezing

datum: woensdagavond 1 juni
aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
kosten: € 5 inl. koffie/thee (ABC-vrienden op vertoon Vriendenpas: € 2,-)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Bosch tot Park’ wordt op woensdagavond 1 juni om 20.00 uur in het ABC gesproken over ideeën voor toekomst van de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Aan het woord komen onder anderen stadsbouwmeester Max van Aerschot én de voormalige stadsarchitecten Thijs Asselbergs en Joop Slangen. Zij geven, net als vertegenwoordigers van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, hun visie en gaan onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC, met elkaar en het publiek in gesprek. U bent van harte welkom op de discussieavond. Voorafgaand aan  kunt u de tentoonstelling bezoeken.

Lezing

In het kader van de tentoonstelling 25 jaar FARO architectuur | stedenbouw | research geeft architect/partner Jurgen van der Ploeg op woensdagavond 6 april om 20.00 uur een lezing in het ABC. Van der Ploeg licht onder meer de totstandkoming en werking van het zelfvoorzienende mobiele minihuisje Tiny TIM toe en geeft een ‘soort cursus autarkie’. Tijdens de avond is er ook een live-verbinding met de proefbewoners in het prototype Tiny TIM, die dan staat opgesteld op het Java-eiland in Amsterdam voor de manifestatie ‘Europe by People, FabCity’. 

Lezing

Woensdagavond 23 maart om 20.00 uur geeft Annelien Kers een lezing in het ABC Architectuurcentrum naar aanleiding van de expositie SPREKENDE KLEUREN. Zij gaat hierbij in op (monumentale) wederopbouwkunst in algemene zin en dat van kunstenaar Hans Wiesman in het bijzonder. Ook zal zij daarbij de samenwerking van Wiesman met de Haarlemse stadsarchitect Nico Andriessen uitvoerig belichten.

Toegang: € 7,50 (ABC-vrienden: € 5,-) inclusief bezoek tentoonstellingen
Reserveren: niet noodzakelijk (mag wel), tel. ABC: 023 534 05 84 (di.-zo 13-17 u.)

LET OP: deze lezing stond eerst gepland op 2 maart maar die kan wegens omstandigeheden niet doorgaan!

Lezing

In het kader van de expositie van FARO architectuur | stedenbouw | research in het ABC geeft Hans Peter Föllmi (ic4u) op zondagmiddag 6 maart om 15.00 uur een lezing. Architectuur- en landschapsfotograaf Föllmi, die al geruime tijd gezien kan worden als dé huisfotograaf van FARO, geeft dan zijn visie op architectuurfotografie. Aan de hand van 7 principes en vele (praktijk)voorbeelden vertelt Föllmi wat in zijn ogen een goede benadering is voor het vereeuwigen van architectuur en alles wat daarmee samenhangt. De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 5 euro (incl. toegang ABC en kop koffie/thee). ABC-Vrienden betalen slechts 2 euro.