Lezing

LEZING: Gezonde (woning)bouw? Huur en Koop!
Woensdagavond 23 mei aanvang 20.00 uur
sprekers: Willem Koppen (Gezond wonen in bestaande bouw en nieuwbouw) en Ernst van Tongeren (directeur ID Energie)

In de media verschijnen regelmatig verhalen over ongezonde en slecht geventileerde woningen en over ziekmakende installaties etc. Vaak worden of zijn deze echter eenzijdig belicht en blijft de achterliggende complexiteit, wet- & regelgeving onderbelicht. Wat betekent wonen zonder een gasaansluiting voor de gezonde woning? Wat zijn mogelijkheden om tot een goede kwalitatieve woning te komen met een hoog voorzieningenniveau en een prettig maar ook gezond leefklimaat?

Lezing

                       

In het kader van de ABC-expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS over de ENERGIETRANSITIE en wat het betekent wanneer we ‘los gaan van het aardgas’ organiseert het ABC de komende tijd een serie lezingen en workshops. Hierbij wordt steeds ingezoomd op een specifiek aspect. Zo wordt onder meer aandacht geschonken aan de zogenoemde routekaarten en de vraag ‘wie doet wat?’, wordt ingegaan op ‘Gezonde woningbouw’, zal het gaan over wat de (particuliere) huizenbezitter zelf zoal kan doen en wat daarvan kosten en baten zijn.

De lezingen vinden plaats op woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 (inloop vanaf 19.30 uur) en de workshops op vrijdagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Entree 5 euro (ABC-vrienden 3 euro) incl. bezoek expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS.
Voor de lezingen hoeft u zich niet aan te melden. Voor de workshops wel, stuur daarvoor een mail naar management@architectuurhaarlem.nl

Lezing

Op donderdag 12 april opent om 17:00 uur Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland Ruimtelijke Ordening en Wonen samen met Floor Roduner, wethouder Wonen gemeente Haarlem in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS. Dit is de eerste ABC-expositie in een reeks van vier waar verscheidene aspecten van de ‘transitie naar duurzaamheid’ worden belicht. Voor #1 staat de energietransitie centraal: Wat staat ons te wachten wanneer we ‘Los van het aardgas’ gaan? Wat betekent dat voor ons huis? Welke invloed heeft dat op de architectuur? Hoe gaan we straks bestaande (monumentale) en nieuwe woningen verwarmen en hoe krijgen we heet water? Maar ook: wat kunnen wij zelf als particulier eigenaar of huurder doen?

OPENING
datum: donderdag 12 april
tijd: 17.00 uur
plaats: ABC, Groot Heiligland 47, Haarlem

Lezing

Zondagmiddag 8 april licht kunstenaar Melle Stoel tijdens de opening van zijn expositie Ruimtelijke Constructies, zijn eigen werk zelf toe. Hij gaat dan in op zijn fascinaties, zijn werkwijze en de technieken die hij toepast om te komen tot de bijzondere papieren objecten die hij maakt. Ook legt hij het wiskundige begrip 'antiprisma' uit dat in zijn werk een bepalende rol speelt.

aanvang: 15.00 uur; toegang: gratis

Lezing

let op: deze lezing gaat op 6 juni niet door en wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum!!!

Als de stad “van het gas af” gaat, zullen er andere energiedragers moeten worden aangewend om ons van verwarming en warm water te voorzien. Elektriciteit kan het alternatief zijn, maar ook dat wordt nog steeds voor het grootste deel met behulp van fossiele brandstoffen verkregen. Elektriciteit kan echter ook duurzaam worden opgewekt. Denk aan zonnecellen – in de vakwereld bekend onder de afkorting van het Engelse Photovoltaics: PV- en windturbines - niet alleen met grote turbines op zee en in de polder, maar ook met gebouw-geïntegreerde kleine turbines. Warm water kan worden geleverd met zonneboilers, die we ook allemaal kennen. Een probleem is echter, dat we vaak de energie nodig hebben als de zon niet schijnt of als er weinig wind is, terwijl er een overschot is bij zonnig weer of bij stevige wind. Hoe slaan we die energie op? En zijn we uitsluitend op PV, windturbines en zonneboilers aangewezen, of zijn er nu of in de zeer nabije toekomst ook alternatieven? In deze lezing passeren geothermie, warmte- en koudeopslag in de bodem, warmteopwekking en -opslag in het gebouw, warmtepompen en thermochemische warmteopslag de revue. Daarnaast worden voorbeelden getoond hoe een aantal van deze technieken in het gebouw geïntegreerd kunnen worden.

 

Lezing

Dinsdagmiddag 6 maart om 16.30 uur 'opent' Rik Bakker, architect/partner bij architectenbureau Inbo de expositie HAGEVELDSTAD. Op deze tentoonstelling, van 22 februari tot en met 5 april te zien in twee zalen van het ABC, zijn meer dan 100 maquettes van droomgebouwen te zien. Onder de titel HAGEVELDSTAD worden hier dan fantastische bouwwerken getoond die leerlingen van Atheneum College Hageveld uit Heemstede onder leiding van docent Yousef Kavousi hebben gemaakt tijdens de lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

maquettes hageveldstad

 

Lezing

Naar aanleiding van de presentatie 'Waarderpolder: van bedrijventerrein naar WERKSTAD' met het afstudeerproject van Hein Coumou aan Academie van Bouwkunst Amsterdam, organiseert het ABC op woensdagavond 14 februari om 20.00 uur een discussiebijeenkomst over de toekomst van de Waarderpolder. De toekomst van de Waarderpolder is momenteel een bijzonder actueel onderwerp aangezien dit een van de agendapunten lijkt te worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (zie hieronder in bijgevoegd krantenartikel - pdf). Centrale vraagstelling daarbij is: ‘Moet er wel of niet in de (nabije) toekomst gewerkt én gewoond kunnen worden in de Waarderpolder.’

Inleiders op 14 februari zijn Hein Coumou (stedenbouwkundige) en Geert-Jan Put (programma-manager Platform Bedrijven en Kantoren, Plabeka, MRA). Deelnemers aan de discussie zijn vervolgens Max van Aerschot (architect/voormalig stadsbouwmeester), Bruno Giebels (voorzitter Industriekring Haarlem) en o.v. Thijs Asselbergs (architect/voormalig stadsarchitect). Gesprekleider is Gabriël Verheggen (directeur ABC).

aanvang: 20.00 uur
zaal open: 19.30 uur
entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis - incl. koffie/thee)

Lezing

Op zondagmiddag 21 januari geeft auteur en tuinhistoricus Leo den Dulk als afsluiting van de expositie over Mien Ruys in het ABC een lezing. Den Dulk is dé Mien Ruys kenner. Onlangs verscheen van zijn hand de kloeke monografie "Zoeken naar de heldere lijn' waarin Leo den Dulk de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys als persoon én als vakvrouw portretteert. Den Dulk heeft zo'n 16 jaar onderzoek naar Mien Ruys verricht.

datum: zondagmiddag 21 januari
tijd: 15.00-16.30 uur
prijs: 7,50 (ABC-vrienden 5 euro) incl. bezoek expositie Mien Ruys

reserveren niet noodzakelijk

Lezing

Lezing: ‘90 jaar zwemmen in de buitenlucht’ door Henk Sloos
Datum: zondagmiddag 8 oktober 2017
aanvang: 15.00 uur
locatie: ABC, Groot Heiligland 47 Haarlem
toegang: 5,00 euro (ABC Vrienden 3,00 )


Zondag 8 oktober om 15.00 uur geeft Henk Sloos in het ABC een lezing over de zes openluchtbaden die Haarlem e.o. dertig jaar geleden nog rijk was. Slechts één van die baden wist, aanvankelijk zeer tegen de zin van de exploitant en het ambtelijk apparaat, te overleven: De Houtvaart!

Lezing

Datum : vrijdag 7 juli 2017
aanvang 15.30 uur. (duur max. 1,5 uur)
locatie: ABC
toegang 5,00 euro (ABC Vrienden 3,00 ) incl. koffie/thee

 

In het kader van de expositie  ‘Onbegrensd Vakmanschap, het andere werk van architecten’ geven op vrijdagmiddag 7 juli om 15.30 uur Max van Aerschot, Martijn Huting, Han de Kluijver, en (onder voorbehoud) Rein Jansma korte presentaties. Zij vertellen over hun werk als architect én als kunstenaars. Daarbij gaan zij in op de obligate maar tegelijkertijd ook intrigerende vraag ‘Waarom doe je wat je doet?’ Na de presentaties van deze inleiders gaan zij met elkaar en met de andere kunstenaar-architecten die in het ABC exposeren in gesprek onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC.