Lezingen / Discussies / Openingen

Lezing

Op initiatief van de toenmalige stadsarchitect Thijs Asselbergs, organiseerde het ABC 20 jaar geleden het veelomvattende project ‘LISA in Haarlem’. Voor dit project, dat bestond uit voordrachten, discussies en een bundeling van het geheel in een boekje, werd de stad Haarlem onder de loep genomen vanuit vier thema’s: Landschap, Interieur, Stedenbouw en Architectuur (vandaar de naam LISA). Voor elk thema werd een specialist uitgenodigd. Daarnaast werd een aantal ontwerpers en bestuurders die toen actief waren in Den Haag, Maastricht, Amersfoort en Groningen, gevraagd hun visie op Haarlem te geven en onderlinge vergelijkingen te maken onder de titel ‘Ontwerpexpertise’.
Het ABC gaat nu met ‘LISA in Haarlem revisited’ de eerdere editie in perspectief plaatsen. Doel is om kort terug te kijken naar de ideeën en visies van weleer en wat daarmee is gebeurd, maar vooral om te horen en bespreken wat nu het perspectief is op de toekomst. Wat zijn de Haarlemse thema’s voor de komende decennia en hoe moet daarop gereageerd worden? Deze en samenhangende vragen komen aan de orde in ‘LISA in het ABC’. Voor deze editie van LISA zijn voor zover mogelijk dezelfde inleiders benaderd als 20 jaar geleden…

Lezing

In het kader van de expositie ‘Toekomst of Herinnering?’ wordt op zondagmiddag 16 december van 14.30 tot 16.00 uur in het ABC een publieksgesprek georganiseerd. Doel van dit gesprek is het delen van herinneringen over leven, werken en wonen in de wederopbouwperiode en ook te discussiëren over de vraag of de architectuur uit die tijd nu nog toekomstwaarde heeft. Speciale genodigden en ‘vertegenwoordigers’ van die periode voor deze middag zijn Henny Brakel (1929), Piet Roos (1929) en Johannes van der Weiden (1936). Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC.

Lezing

Op dinsdagavond 27 november 2012 heeft in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis (Grote Markt) de prijsuitreiking plaats van de Haarlemse Lieven de Keypenning. Dit jaar is het thema ‘monumenten’. Naast de juryprijs is er ook weer een publieksprijs. Voorafgaand aan het officiële gedeelte, met presentaties van de genomineerden en de bekendmaking van de prijswinnaars, heeft er een interview plaats met Wim Eggenkamp, voormalig Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst (ontvangst v.a. 20.00 uur, aanvang 20.30 uur) is openbaar maar aanmelding vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan door een e-mail te sturen naar representatie@haarlem.nl

Lezing

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuwe Structuurvisie voor de Openbare Ruimte (SOR). Daarbij wordt de hulp ingeroepen van de bewoners. Zo kan er via de website www.haarlem.nl/structuurvisie meegedacht worden over belangrijkste thema’s en keuzes voor en over de openbare ruimte van deze stad tot 2040. Op woensdagavond 31 oktober organiseert het ABC, onder voorbehoud, een openbaar (discussie)gesprek over deze visie. Vragen en thema’s die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe bieden we ruimte aan toenemend aantal auto’s in de stad en zorgen we tegelijkertijd voor voldoende speel- en groenvoorzieningen?’.
 
let op: deze avond stond eerst gepland op 26 september - maar die avond is komen te vervallen!

Lezing

 
Op woensdagavond 17 oktober organiseert het ABC, in het kader van de tentoonstelling Hedendaagse Noorse Architectuur #7, de lezing ‘Transforming Landscapes’. Deze Engelstalige lezing wordt gegeven door architecte Ragnhild Snustad en niet, zoals eerder aangekondigd, door Reiulf Ramstad. Snustad is werkzaam bij RRA, het architectenbureau van Ramstad. Aanvang lezing: 20.00 uur (ontvangst met mogelijkheid om expositie te bezichtigen v.a. 19.30 uur), toegang gratis.

Lezing

Op 13 september wordt in het ABC een informatieavond / rondetafelgesprek georganiseerd over het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’. Dit programma en deze avond is speciaal bedoeld voor recentelijk afgestudeerde ruimtelijk ontwerpers. Ben je de laatste jaren afgestudeerd in Architectuur, Stedenbouwkunde, Landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur? Werk je bij een bureau, gemeente of ben je zelfstandig ondernemer? Dan is het tweejarige traject en het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’ wellicht iets voor jou! Laat je informeren op donderdagavond 13 september in het ABC en meld je daarvoor aan, en klik hier.

Lezing

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Perspectief naar 3D; de ontwikkeling van de architectuurtekening’ organiseert het ABC op donderdagmiddag 28 juni een kennisuitwisselinggesprek over BIM voor bouwprofessionals. Doel van deze bijeenkomst is vertegenwoordigers van partijen die werkzaam zijn in de zogenoemde bouwkolom (bouwketen) en die (al) te maken hebben met BIM - óf zich aan het oriënteren zijn op BIM - de mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen. Het idee is om een open gesprek te voeren over valkuilen, hobbels maar zeker ook over successen en mogelijke samenwerkingsvormen. Telefonische aanmelding voor deelname is noodzakelijk: ABC, tel 023 534 05 84 (di. t/m zo 13.00-17.00)

Lezing

Op woensdagavond 25 april organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem, naar aanleiding van de expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk!’ een discussiegesprek over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Heemstede. Aan het gesprek wordt deelgenomen door Pieter van de Stadt (wethouder Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Heemstede), Wim de Wagt (architectuurhistoricus) en Max van Aerschot (architect en stadsbouwmeester van Haarlem). Het gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen (directeur ABC). Aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur), toegang: gratis.

Lezing

Op dinsdagavond 20 maart krijgen wethouder Ewout Cassee van de gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van de Wijkraad Rozenprieel, in kantoorgebouw Koningstein, de eerste exemplaren uitgereikt van het boekje ‘Dromenstein’. Dit boekje is samengesteld door architect John van Rooijen. Hierin doet Van Rooijen verslag van zijn studie naar mogelijkheden voor herontwikkeling van Koningstein en omliggende terreinen. Met medewerking van ABC Architectuurcentrum Haarlem wordt ter gelegenheid van deze boekpresentatie een discussieavond georganiseerd rond het thema ‘Vraaggestuurde woningbouw’. Op het programma van deze avond staan drie inleidende sprekers: Andries Geerse, Max van Aerschot en John van Rooijen. De discussie staat onder leiding van Jan van Eeden.
 
!!! LET OP: Locatie: Koningstein, Zuider Buiten Spaarne 22, 2012 AA Haarlem !!! Toegang: gratis

Lezing

Naar aanleiding van de expositie Jouw Perspectief!? organiseren FARO Architectuur Research en het ABC op woensdagavond 14 maart de avond: JOUW UTOPIA! Op deze avond krijgen 9 mensen het podium om in 6 minuten tijd, aan de hand van een wervend verhaal of wervend(e) beeld(en), het publiek te enthousiastmeren voor zijn of haar (optimistische) toekomstperspectief.  Na iedere 3 presentaties is er ruimte voor gesprek en een korte discussie. De avond wordt gepresenteerd door Jurgen van der Ploeg (architect/partner FARO) en Gabriël Verheggen (directeur ABC).
 
Aanvang: 20.00 uur. Inloop v.a. 19.30. Toegang gratis.