Lezing

datum: dinsdagavond 14 juni 2016 - aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
kosten: gratis, let op: aanmelding vooraf is noodzakelijk via site www.haarlem2040.nl
locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

In opdracht van het College B&W organiseren verscheidene Haarlemse instellingen en platforms in juni bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van Haarlem. Doel hiervan is ideeën op te doen, scenario’s te bedenken en visie te ontwikkelen (zie ook www.haarlem2040.nl.) Het ABC Architectuurcentrum verkent zo de ruimtelijke toekomst van deze stad en wil dat doen samen met een aantal deskundigen én vooral samen met u. Onder de titel WWW. WONEN, WERKEN & WINKELEN in 2040 vindt op dinsdagavond 14 juni om 19.30 uur een stadsgesprek plaats in het ABC. Namens het College treedt Jeroen van Spijk, wethouder RO, hierbij op als respondent. Let op: aanmelding noodzakelijk - klik hier

Lezing

datum: woensdagavond 1 juni
aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
kosten: € 5 inl. koffie/thee (ABC-vrienden op vertoon Vriendenpas: € 2,-)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Bosch tot Park’ wordt op woensdagavond 1 juni om 20.00 uur in het ABC gesproken over ideeën voor toekomst van de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Aan het woord komen onder anderen stadsbouwmeester Max van Aerschot én de voormalige stadsarchitecten Thijs Asselbergs en Joop Slangen. Zij geven, net als vertegenwoordigers van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, hun visie en gaan onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC, met elkaar en het publiek in gesprek. U bent van harte welkom op de discussieavond. Voorafgaand aan  kunt u de tentoonstelling bezoeken.

Lezing

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Bosch tot Park’ wordt op woensdagavond 1 juni om 20.00 uur in het ABC gesproken over ideeën voor toekomst van de Haarlemse Prins Bernhardlaan. Aan het woord komen onder anderen stadsbouwmeester Max van Aerschot én de voormalige stadsarchitecten Thijs Asselbergs en Joop Slangen. Zij geven, net vertegenwoordigers van de wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, hun visie en gaan onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC, met elkaar en het publiek in gesprek. U bent van harte welkom op de discussieavond. Vooraf kunt u de tentoonstelling bezoeken.

datum: woensdagavond 1 juni, aanvang: 20.00 uur; kosten € 5 (ABC-vrienden € 2,-); Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Lezing

In het kader van de tentoonstelling 25 jaar FARO architectuur | stedenbouw | research geeft architect/partner Jurgen van der Ploeg op woensdagavond 6 april om 20.00 uur een lezing in het ABC. Van der Ploeg licht onder meer de totstandkoming en werking van het zelfvoorzienende mobiele minihuisje Tiny TIM toe en geeft een ‘soort cursus autarkie’. Tijdens de avond is er ook een live-verbinding met de proefbewoners in het prototype Tiny TIM, die dan staat opgesteld op het Java-eiland in Amsterdam voor de manifestatie ‘Europe by People, FabCity’. 

Lezing

Woensdagavond 23 maart om 20.00 uur geeft Annelien Kers een lezing in het ABC Architectuurcentrum naar aanleiding van de expositie SPREKENDE KLEUREN. Zij gaat hierbij in op (monumentale) wederopbouwkunst in algemene zin en dat van kunstenaar Hans Wiesman in het bijzonder. Ook zal zij daarbij de samenwerking van Wiesman met de Haarlemse stadsarchitect Nico Andriessen uitvoerig belichten.

Toegang: € 7,50 (ABC-vrienden: € 5,-) inclusief bezoek tentoonstellingen
Reserveren: niet noodzakelijk (mag wel), tel. ABC: 023 534 05 84 (di.-zo 13-17 u.)

LET OP: deze lezing stond eerst gepland op 2 maart maar die kan wegens omstandigeheden niet doorgaan!

Lezing

In het kader van de expositie van FARO architectuur | stedenbouw | research in het ABC geeft Hans Peter Föllmi (ic4u) op zondagmiddag 6 maart om 15.00 uur een lezing. Architectuur- en landschapsfotograaf Föllmi, die al geruime tijd gezien kan worden als dé huisfotograaf van FARO, geeft dan zijn visie op architectuurfotografie. Aan de hand van 7 principes en vele (praktijk)voorbeelden vertelt Föllmi wat in zijn ogen een goede benadering is voor het vereeuwigen van architectuur en alles wat daarmee samenhangt. De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 5 euro (incl. toegang ABC en kop koffie/thee). ABC-Vrienden betalen slechts 2 euro.

Lezing

Op woensdagavond 25 november organiseert de Gemeente Haarlem samen met en in het ABC een informatieavond over de toekomst van de Amsterdamsevaart. Op deze avond worden de ideeën en plannen gepresenteerd om de Amsterdamsevaart terug te brengen van verkeersader naar verblijfsplek, van invalsroute naar woonstraat. De eerste stap hierin is het versmallen van de weg. Door middel van presentaties met een inleiding door wethouder Cora Yfke Sikkema wordt in beeld gebracht wat de geschiedenis is van de planontwikkeling, hoe het proces naar een definitief ontwerp van de Amsterdamsevaart er nu uit ziet en hoe deze plannen zich verhouden tot de toekomstvisie van het gebied.

Datum: woensdagavond 25 november, Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem
toegang: gratis

Lezing

Op donderdagavond 29 oktober om 20.00 uur geeft LEVS-architecten in het ABC een lezing die aansluit bij hun expositie 'Twee werelden, één gedachte'. Voor deze avond is het thema uitgebreid naar ‘Drie werelden, één gedachte'. De drie partners van LEVS, te weten Marianne Loof, Jurriaan van Stigt en Adriaan Mout, zullen vertellen over hun ervaringen aan de hand van recente projecten in drie verschillende landen: Rusland, Mali en Nederland. Zij gaan in op hoe zij daar werken, in welke context en wat hen fascineert in deze uiteenlopende plekken in de wereld.

Datum: 29 oktober 2015, 20.00 uur
Entree: 2 euro (ABC-vrienden op vertoon van pas gratis)
Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem

Lezing

Strandtent De Haven van Zandvoort is op woensdagavond 23 september om 20.00 uur het toneel waar stedenbouwkundige Rein Geurtsen en landschapsarchitect Steven Slabbers komen spreken.

Geurtsen zal op deze bijzondere locatie ingaan op een zorgvuldige studie die hij in opdracht van de gemeente Zandvoort heeft verricht. Dit betreft onder meer een analyse van stedenbouwkundige plannen die in het verleden en recentelijk zijn gemaakt voor Zandvoort.
Steven Slabbers, de tweede spreker, vertelt over zijn onderzoek naar het zogenoemde Binnenduinrandgebied. In opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen heeft Slabbers gekeken naar het beheer in dit geboed maar ook naar buitenplaatsen en de exploitatiemogelijkheden en de huidige en toekomstige waarden van dit landschap.
Beide lezingen worden georganiseerd in het kader van de het ABC-project en de expositie NAAR ZEE, het DNA van 4 badplaatsen, zie: http://www.architectuurhaarlem.nl/node/1145

Datum: Woensdagavond 23 september, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Spreker: Rein Geurtsen (stedenbouwkundige) en Steven Slabbers (landschapsarchitect)
Locatie: Strandtent De Haven van Zandvoort, Strandafgang Paulus Loot 9, 2042 AA Zandvoort
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)

Lezing

Op woensdagavond 16 september wordt in het ABC Architectuurcentrum Haarlem een discussiebijeenkomst georganiseerd over het DNA van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee, de vier badplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. Om hun toeristische kracht te vergroten is het van belang dat de badplaatsen zich meer gaan profileren met een onderscheidend aanbod. Maar waar ligt de kracht van iedere badplaats en hoe benut je die?

Datum: Woensdagavond 16 september, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Inleidende spreker: Martijn Vos, projectleider DNA badplaatsen Provincie Noord-Holland;
Discussie met o.a.: Hans van Weerdhof (beleidsmedewerker Economische Zaken en Toerisme, Zandvoort), Ricsi van Beek (Stedenbouwkundig Ontwerper, Bloemendaal), Debby Kostandy (Beleidsmedewerker Economische Zaken, Velsen) en Josselin Bakker (beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit, Beverwijk)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem, tel. 023 534 05 84;
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)