Lezing

In het kader van de expositie van FARO architectuur | stedenbouw | research in het ABC geeft Hans Peter Föllmi (ic4u) op zondagmiddag 6 maart om 15.00 uur een lezing. Architectuur- en landschapsfotograaf Föllmi, die al geruime tijd gezien kan worden als dé huisfotograaf van FARO, geeft dan zijn visie op architectuurfotografie. Aan de hand van 7 principes en vele (praktijk)voorbeelden vertelt Föllmi wat in zijn ogen een goede benadering is voor het vereeuwigen van architectuur en alles wat daarmee samenhangt. De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 5 euro (incl. toegang ABC en kop koffie/thee). ABC-Vrienden betalen slechts 2 euro.

Lezing

Op woensdagavond 25 november organiseert de Gemeente Haarlem samen met en in het ABC een informatieavond over de toekomst van de Amsterdamsevaart. Op deze avond worden de ideeën en plannen gepresenteerd om de Amsterdamsevaart terug te brengen van verkeersader naar verblijfsplek, van invalsroute naar woonstraat. De eerste stap hierin is het versmallen van de weg. Door middel van presentaties met een inleiding door wethouder Cora Yfke Sikkema wordt in beeld gebracht wat de geschiedenis is van de planontwikkeling, hoe het proces naar een definitief ontwerp van de Amsterdamsevaart er nu uit ziet en hoe deze plannen zich verhouden tot de toekomstvisie van het gebied.

Datum: woensdagavond 25 november, Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem
toegang: gratis

Lezing

Op donderdagavond 29 oktober om 20.00 uur geeft LEVS-architecten in het ABC een lezing die aansluit bij hun expositie 'Twee werelden, één gedachte'. Voor deze avond is het thema uitgebreid naar ‘Drie werelden, één gedachte'. De drie partners van LEVS, te weten Marianne Loof, Jurriaan van Stigt en Adriaan Mout, zullen vertellen over hun ervaringen aan de hand van recente projecten in drie verschillende landen: Rusland, Mali en Nederland. Zij gaan in op hoe zij daar werken, in welke context en wat hen fascineert in deze uiteenlopende plekken in de wereld.

Datum: 29 oktober 2015, 20.00 uur
Entree: 2 euro (ABC-vrienden op vertoon van pas gratis)
Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem

Lezing

Strandtent De Haven van Zandvoort is op woensdagavond 23 september om 20.00 uur het toneel waar stedenbouwkundige Rein Geurtsen en landschapsarchitect Steven Slabbers komen spreken.

Geurtsen zal op deze bijzondere locatie ingaan op een zorgvuldige studie die hij in opdracht van de gemeente Zandvoort heeft verricht. Dit betreft onder meer een analyse van stedenbouwkundige plannen die in het verleden en recentelijk zijn gemaakt voor Zandvoort.
Steven Slabbers, de tweede spreker, vertelt over zijn onderzoek naar het zogenoemde Binnenduinrandgebied. In opdracht van de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen heeft Slabbers gekeken naar het beheer in dit geboed maar ook naar buitenplaatsen en de exploitatiemogelijkheden en de huidige en toekomstige waarden van dit landschap.
Beide lezingen worden georganiseerd in het kader van de het ABC-project en de expositie NAAR ZEE, het DNA van 4 badplaatsen, zie: http://www.architectuurhaarlem.nl/node/1145

Datum: Woensdagavond 23 september, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Spreker: Rein Geurtsen (stedenbouwkundige) en Steven Slabbers (landschapsarchitect)
Locatie: Strandtent De Haven van Zandvoort, Strandafgang Paulus Loot 9, 2042 AA Zandvoort
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)

Lezing

Op woensdagavond 16 september wordt in het ABC Architectuurcentrum Haarlem een discussiebijeenkomst georganiseerd over het DNA van Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee, de vier badplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond. Om hun toeristische kracht te vergroten is het van belang dat de badplaatsen zich meer gaan profileren met een onderscheidend aanbod. Maar waar ligt de kracht van iedere badplaats en hoe benut je die?

Datum: Woensdagavond 16 september, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Inleidende spreker: Martijn Vos, projectleider DNA badplaatsen Provincie Noord-Holland;
Discussie met o.a.: Hans van Weerdhof (beleidsmedewerker Economische Zaken en Toerisme, Zandvoort), Ricsi van Beek (Stedenbouwkundig Ontwerper, Bloemendaal), Debby Kostandy (Beleidsmedewerker Economische Zaken, Velsen) en Josselin Bakker (beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit, Beverwijk)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem, tel. 023 534 05 84;
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)

Lezing

Datum: Vrijdagmiddag 4 september, aanvang 16.00 uur
Gesprek: Friso Spoelstra, Jowi Schmitz, Rolf Baron en Ed Bijman (gesprekleiding: Gabriël Verheggen)
Locatie: ABC architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Lezing

Datum: zaterdagmiddag 22 augustus
Aanvang: 15.30 uur (inloop v.a. 15.00 uur)
Deelnemers: Marinus Fuit, Jan Maarten Voskuil en Dirk Peters
Gespreksleiding: Tamara Sterman (directeur 37PK)
Toegang: €  2,50 (of gratis op vertoon ABC Vriendpas of bon Parksessieprogrammaboekje!)
Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47 Haarlem

Lezing

Op zondagmiddag 31 mei om 15.00 uur geven Wilma Kempinga (kunsthistorica) en Tjeerd Wessel (architect) van Stichting Mevrouw Meijer een lezing en toelichting op de expositie ‘Herbestemmen van school naar school’. Op deze bijzondere tentoonstelling die tot en met 21 juni in het ABC te zien is, worden resultaten getoond van ontwerpend onderzoek naar naoorlogse scholen door negen architectenbureaus. Er wordt uiteengezet hoe schoolgebouwen in bijvoorbeeld het Haarlemse Schalkwijk hoogwaardig kunnen worden getransformeerd, met een resultaat dat superieur is aan een nieuw te bouwen school. Wilme Kempinga en Tjeerd Wessel gaan tijdens hun toelichting in op wat de specifieke werkwijze is van Stichting Mevrouw Meijer en hoe die leidt tot een inspirerende aanpak. En wellicht vertellen zij ook waarom zij Stichting Mevrouw Meijer heten...

Datum: zondag 31 mei, 15.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur
sprekers: Mevrouw Meijer, te weten: Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel
entree: 2 euro en ABC-vrienden gratis (op vertoon ABC-Vriendenpas).

Lezing

Woensdagavond 20 mei om 20.00 uur geven Jeroen Hoefsloot en Han Thijssen, naar aanleiding van de expositie MAKEN en LATEN over het werk van tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, een lezing in het ABC. Zij gaan tijdens de lezing in op de betekenis van Pieter Buys voor de huidige tuin- en landschapsarchitectuur en op zijn betekenis voor MTD landschapsarchitecten in het bijzonder. Jeroen Hoefsloot was vanaf 1985 als landschapsarchitect in dienst van Buys en van der Vliet. Hij wordt gezien als steun en toeverlaat van Pieter Buys en werkte, na het vertrek van Pieter Buys uit het bureau, vele jaren op projectbasis met hem samen. Han Thijssen is één van de partners van MTD landschapsarchitecten en heeft in de afgelopen 25 jaar vele projecten met Pieter Buys tot uitvoering gebracht.

datum: woensdagavond 20 mei
aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)

Lezing

In het kader van de expositie ‘VAN BOVEN – de stad vanuit de lucht’ organiseert het ABC op woensdagavond 18 februari een discussiegesprek over de fascinatie om de wereld van boven te bekijken. Naast toelichtingen door kunstenaar Michaël Maas en fotograaf Dik Bol zal het gesprek zich toespitsen op toepassingen van zogenoemde ‘drones’ (multicopters). Hierbij zal ook de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van ‘drones’ voor bijvoorbeeld luchtfotografie aan de orde komen. Er worden vragen gesteld als: ‘Wat mag wel en wat niet in verband met veiligheid maar ook in verband met privacy?’ Aan het pannelgesprek wordt deelgenomen door o.a.: Adri Schilder (multi-copterpiloot Morphima Haarlem), Jan-Paul Boetes (inspecteur/instructeur Euro USC), Casper Steenstra-Praamsma (Korps Nationale Politie). Gespreksleiding: Gabriël Verheggen (dir. ABC). Voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst is er een computerdemonstratie van een ‘drone-simulator’.

Datum: 18 februari 2015; Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie: ABC
let op: toegang 2 euro / ABC-vrienden gratis!