Lezing

Zaterdagmiddag 30 maart om 15.30 uur zal de Haarlemse wethouder Ewout Cassee (o.m. Ruimtelijke Ordening en Participatie) in het ABC reageren op toelichtingen die Martijn Al en Elizabeth Keller geven op hun visie over 'Tussentijds Ruimtegebruik' van braakliggende terreinen in Haarlem. Landschapsarchitecten Al en Keller geven de toelichtingen in het kader van hun gelijknamige en bijzonder prikkelende installatie/expositie die zij in het ABC hebben gerealiseerd.

Lezing

Woensdagavond 20 maart om 20.00 uur heeft de vierde en laatste lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. Net als 20 jaar geleden is Maarten Kloos, directeur ARCAM, gevraagd de ‘A’ van Architectuur in relatie met Haarlem te bespreken. Hij zal zijn ideeën van toen tegen het licht houden en zijn visie geven over het nu en de toekomst. Twee decennia geleden sprak Kloos over onder meer een cultureel carré als ruggengraat voor het centrum van de stad en over met relatief kleine ingrepen een groot effect sorteren. Maar geldt dat in zijn optiek nu nog steeds of vraagt de toekomst van Haarlem juist om grote gebaren?
Na afloop van de lezing van Kloos is er gelegenheid voor discussie en gesprek onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC. Daarbij treedt Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, op als ‘kritisch reflectant’.

Lezing

In het kader van de expositie ‘Een reis naar Parijs - Groen als bouwmateriaal voor ons klimaat’ wordt zondag 3 maart om 14.30 uur een publieksgesprek georganiseerd. Bewoners, beleidsmakers en bestuurders van Haarlem en de regio worden uitgedaagd wensen en verlangens voor vergroening van hun stad kenbaar te maken. Leden van de werkgroep CO2-OO, die de expositie ‘Een reis naar Parijs’ hebben samengesteld, geven een toelichting en zullen reageren op de voorgestelde ideeën en mogelijkheden maar ook onmogelijkheden van vergroening bespreken. Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC).

Lezing

Woensdagavond 27 februari om 19.00 uur (!! LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTTIJD !!) heeft de derde lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’.
In 1993 hield de stedenbouwkundige Ben Eerhart een pleidooi voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. ‘Laat Haarlem rustig klein blijven’ was zijn devies. Jo Coenen is nu voor ‘LISA in het ABC revisited’ gevraagd die uitspraken tegen het licht te houden en zijn visie op wenselijke stedenbouwkundige ontwikkelingen te schetsen. Wat is daarbij voor hem essentieel? Wat wenst hij Haarlem m.b.t. stedenbouwkundige ontwikkelingen toe en wat juist niet? Architect Jo Coenen (bureau Jo Coenen Architects & Urbanists en voormalig rijksbouwmeester) kent Haarlem goed. Zo heeft hij onder meer ontwerpen gemaakt voor het centrumgebied van het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk.
Na afloop van Coenen's lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.
 
!! aanvang lezing: 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur (zaal open v.a. 18.30 uur) !!

Lezing

In het kader van de tentoonstelling ‘MY LOVE WHICH IS A BUILDING # 2’ die te zien is bij 37PK organiseert het ABC samen met 37PK op zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur een discussiegesprek over fascinaties van beeldend kunstenaars voor architectuur, en andersom, van architecten voor beeldende kunst. Sprekers zijn de kunstenaars Frank Havermans en Eric Martijn en de architecten Ad Roefs (Roefs Architecten) en Hedwig Heinsman (DUS Architects). Het gesprek staat onder leiding van Marina de Vries, zelfstandig journalist op gebied van beeldende kunst en architectuur.

Lezing

Woensdagavond 6 februari om 20.00 uur heeft de tweede lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. 20 jaar geleden besprak architect Cees Dam de stand van zaken in de openbare ruimte van Haarlem. Hij is echter niet in de gelegenheid op 6 februari te komen. Daarom is nu Marlies van Diest (bureau Marlies van Diest Ontwerp tuin-stad-landschap) gevraagd het interieur van deze stad te bespreken. Wat is daarbij voor haar essentieel? Wat wenst zij Haarlem m.b.t. de openbare ruimte toe en wat juist niet? Van Diest kent Haarlem goed. Zo heeft zij in het verleden meegewerkt aan een beleidsnotitie over de inrichting van de openbare ruimte en meer recentelijk aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Na afloop van Van Diest’s lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.

Lezing

In het kader van de expositie ’De optimistische architect: 3 thema’s voor de toekomst’ in het ABC houdt architect Dirk jan Postel op woensdagavond 23 januari een lezing. Dirk Jan Postel is architect/partner van Kraaijvanger, het Rotterdamse bureau dat onder meer het nieuwe provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem ontwierp. In de tentoonstelling 'De optimistische architect' toont het bureau Kraaijvanger een visie met 3 grote thema’s voor de toekomst: transformatie van bestaande gebouwen, alle aspecten van duurzaamheid en de kansen van het nieuwe werken. In zijn lezing zal Postel deze thema’s aan de hand van het oeuvre van het bureau bespreken en zijn optimistische visie als architect voor de toekomst toelichten.

Lezing

Woensdagavond 16 januari om 20.00 uur heeft de eerste lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. Namens HOSPER, bureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw, zal Mark van Rijnberk spreken en de voordracht die Alle Hosper 20 jaar geleden hield in het ABC, in perspectief plaatsen. Want wat was de situatie in Haarlem 20 jaar geleden. Hoe is die verandert en hoe is het inmiddels met de samenhang in de stad gesteld? En wat biedt de toekomst? Wat is in de optiek van HOSPER het wenselijke beeld voor deze stad over twee decennia wanneer het ABC natuurlijk wederom een ‘LISA in Haarlem revisited’ organiseert? Voorafgaand aan de voordracht van Mark van Rijnberk houdt voormalig stadsarchitect Thijs Asselbergs, initiatiefnemer van de eerste editie van ‘LISA in Haarlem’ een korte inleiding. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.

Lezing

Op initiatief van de toenmalige stadsarchitect Thijs Asselbergs, organiseerde het ABC 20 jaar geleden het veelomvattende project ‘LISA in Haarlem’. Voor dit project, dat bestond uit voordrachten, discussies en een bundeling van het geheel in een boekje, werd de stad Haarlem onder de loep genomen vanuit vier thema’s: Landschap, Interieur, Stedenbouw en Architectuur (vandaar de naam LISA). Voor elk thema werd een specialist uitgenodigd. Daarnaast werd een aantal ontwerpers en bestuurders die toen actief waren in Den Haag, Maastricht, Amersfoort en Groningen, gevraagd hun visie op Haarlem te geven en onderlinge vergelijkingen te maken onder de titel ‘Ontwerpexpertise’.
Het ABC gaat nu met ‘LISA in Haarlem revisited’ de eerdere editie in perspectief plaatsen. Doel is om kort terug te kijken naar de ideeën en visies van weleer en wat daarmee is gebeurd, maar vooral om te horen en bespreken wat nu het perspectief is op de toekomst. Wat zijn de Haarlemse thema’s voor de komende decennia en hoe moet daarop gereageerd worden? Deze en samenhangende vragen komen aan de orde in ‘LISA in het ABC’. Voor deze editie van LISA zijn voor zover mogelijk dezelfde inleiders benaderd als 20 jaar geleden…

Lezing

In het kader van de expositie ‘Toekomst of Herinnering?’ wordt op zondagmiddag 16 december van 14.30 tot 16.00 uur in het ABC een publieksgesprek georganiseerd. Doel van dit gesprek is het delen van herinneringen over leven, werken en wonen in de wederopbouwperiode en ook te discussiëren over de vraag of de architectuur uit die tijd nu nog toekomstwaarde heeft. Speciale genodigden en ‘vertegenwoordigers’ van die periode voor deze middag zijn Henny Brakel (1929), Piet Roos (1929) en Johannes van der Weiden (1936). Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC.