Lezing

Datum: Vrijdagmiddag 4 september, aanvang 16.00 uur
Gesprek: Friso Spoelstra, Jowi Schmitz, Rolf Baron en Ed Bijman (gesprekleiding: Gabriël Verheggen)
Locatie: ABC architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Lezing

Datum: zaterdagmiddag 22 augustus
Aanvang: 15.30 uur (inloop v.a. 15.00 uur)
Deelnemers: Marinus Fuit, Jan Maarten Voskuil en Dirk Peters
Gespreksleiding: Tamara Sterman (directeur 37PK)
Toegang: €  2,50 (of gratis op vertoon ABC Vriendpas of bon Parksessieprogrammaboekje!)
Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47 Haarlem

Lezing

Op zondagmiddag 31 mei om 15.00 uur geven Wilma Kempinga (kunsthistorica) en Tjeerd Wessel (architect) van Stichting Mevrouw Meijer een lezing en toelichting op de expositie ‘Herbestemmen van school naar school’. Op deze bijzondere tentoonstelling die tot en met 21 juni in het ABC te zien is, worden resultaten getoond van ontwerpend onderzoek naar naoorlogse scholen door negen architectenbureaus. Er wordt uiteengezet hoe schoolgebouwen in bijvoorbeeld het Haarlemse Schalkwijk hoogwaardig kunnen worden getransformeerd, met een resultaat dat superieur is aan een nieuw te bouwen school. Wilme Kempinga en Tjeerd Wessel gaan tijdens hun toelichting in op wat de specifieke werkwijze is van Stichting Mevrouw Meijer en hoe die leidt tot een inspirerende aanpak. En wellicht vertellen zij ook waarom zij Stichting Mevrouw Meijer heten...

Datum: zondag 31 mei, 15.00 uur; inloop vanaf 14.30 uur
sprekers: Mevrouw Meijer, te weten: Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel
entree: 2 euro en ABC-vrienden gratis (op vertoon ABC-Vriendenpas).

Lezing

Woensdagavond 20 mei om 20.00 uur geven Jeroen Hoefsloot en Han Thijssen, naar aanleiding van de expositie MAKEN en LATEN over het werk van tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys, een lezing in het ABC. Zij gaan tijdens de lezing in op de betekenis van Pieter Buys voor de huidige tuin- en landschapsarchitectuur en op zijn betekenis voor MTD landschapsarchitecten in het bijzonder. Jeroen Hoefsloot was vanaf 1985 als landschapsarchitect in dienst van Buys en van der Vliet. Hij wordt gezien als steun en toeverlaat van Pieter Buys en werkte, na het vertrek van Pieter Buys uit het bureau, vele jaren op projectbasis met hem samen. Han Thijssen is één van de partners van MTD landschapsarchitecten en heeft in de afgelopen 25 jaar vele projecten met Pieter Buys tot uitvoering gebracht.

datum: woensdagavond 20 mei
aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur)
Entree: 2 euro (ABC-vrienden gratis)

Lezing

In het kader van de expositie ‘VAN BOVEN – de stad vanuit de lucht’ organiseert het ABC op woensdagavond 18 februari een discussiegesprek over de fascinatie om de wereld van boven te bekijken. Naast toelichtingen door kunstenaar Michaël Maas en fotograaf Dik Bol zal het gesprek zich toespitsen op toepassingen van zogenoemde ‘drones’ (multicopters). Hierbij zal ook de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van ‘drones’ voor bijvoorbeeld luchtfotografie aan de orde komen. Er worden vragen gesteld als: ‘Wat mag wel en wat niet in verband met veiligheid maar ook in verband met privacy?’ Aan het pannelgesprek wordt deelgenomen door o.a.: Adri Schilder (multi-copterpiloot Morphima Haarlem), Jan-Paul Boetes (inspecteur/instructeur Euro USC), Casper Steenstra-Praamsma (Korps Nationale Politie). Gespreksleiding: Gabriël Verheggen (dir. ABC). Voorafgaand en na afloop van de bijeenkomst is er een computerdemonstratie van een ‘drone-simulator’.

Datum: 18 februari 2015; Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Locatie: ABC
let op: toegang 2 euro / ABC-vrienden gratis!

Lezing

Op woensdagavond 28 januari organiseert het ABC een openbare bijeenkomst over de toekomst van de Haarlemse koepelgevangenis. ‘De Koepel’ is een van de meest in het oog springende en karakteristieke Haarlemse gebouwen. Tezamen met het omliggende complex doet het tot medio 2016 dienst als gevangenis. Wat er daarna gebeurt en welke functie het complex vervolgens krijgt is toekomstmuziek. Feit is dat de huidige eigenaar – het Rijksvastgoedbedrijf – het complex wil verkopen. Hoe wordt dat proces van verkoop in gang gezet? Wat is de strategie en hoe ziet het traject eruit? Op deze informatie- en inspiratie-bijeenkomst, de eerste avond in een reeks, staan vooral uitgangspunten, randvoorwaarden en verwachtingen centraal.

Locatie: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem
Aanvang: 20.00 uur (zaal open v.a. 19.30 uur)
Toegang: gratis

let op: Verslag en presentaies: zie onderaan deze pagina!!

Lezing

Ter afsluiting van haar expositie ‘Poëtisch Ingenieursschap - Beleving vanuit de zintuigen’ geeft architect Jeanne Dekkers op zondagmiddag 25 januari een lezing in het ABC (aanvang: 15.00 uur). Zij zal uitgebreid ingaan op het onderzoek naar de zintuiglijke beleving van de ons omringende omgeving zoals dat door Architectuurplatform Sense & Care – en dat onderdeel is van Jeanne Dekkers Architectuur – wordt verricht. Jeanne Dekkers licht hierbij de onderliggende filosofie van ‘Poëtisch Ingenieursschap’ toe en geeft aan waarom dit voor haar leidt tot nieuwe inzichten in ontwerpen. Hierbij is de beleving vanuit de zintuigen essentieel.

Datum: zondagmiddag 25 januari; aanvang 15.00 uur (toegang gratis)
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

Lezing

Op vrijdagmiddag 5 september om 16.00 uur organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem i.s.m. de Academie van Bouwkunst Amsterdam een zogenoemde ‘finnisage’ van de expositie ’Haarlem, an Arcadian Landscape City’ in het ABC. Op de tentoonstelling ’Haarlem, an Arcadian Landscape City’ wordt werk getoond van studenten AvB (richting stedenbouw en landschapsarchitectuur) met bijzondere analyses en toekomstvisies van Haarlem i.r.m. onder andere de metropoolregio Amsterdam (MRA). Op de afsluitende bijeenkomst worden enkele analyses toegelicht, bediscussieerd en is er ruimte voor gesprek en discussie.

Lezing

In het kader van zijn expositie 'Eigen Innovatie' in het ABC geeft architect, kunstenaar en meubelmaker Jan Pieter de Graaf op dinsdagavond 27 mei om 20.00 uur een lezing in het ABC. De Graaf (1949) gaat dan uitgebreid in op zijn werkwijze en op enkele 'projecten' zoals de bijzondere serie meubelobjecten ‘Defriesemaatkast’ en uitwerkingen van het project ‘Tov Anders’. Met dit laatste project reageert de Graaf op ontwikkelingen omtrent wonen en bouwen op het platteland. Door middel van verhalen, schetsmaquettes en foto’s wil hij het essentiële beginstadium van het ontwerpproces verrijken.

Aanvang lezing: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur); toegang gratis.
locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47

Lezing

In Haarlem functioneert 5 jaar de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Maar wat doet die ‘commissie ARK’ precies en hoe functioneert deze? Hoe wordt de ruimtelijke kwaliteit ‘geborgd’ in deze stad? Wat zijn de ervaringen van onder anderen architecten wanneer die plannen voorleggen aan deze commissie? Op donderdagavond 17 april geeft Franz Ziegler, architect-lid van de ARK, antwoord op deze en samenhangende vragen en gaat hij in gesprek met het publiek. De avond wordt georganiseerd door BNA kring Amsterdam/Kennemerland samen met het ABC Architectuurcentrum Haarlem en is de eerste avond dit jaar onder de titel ‘BNA-ABC-café’. Aanvang 20.00 uur; toegang: gratis