Lezingen / Discussies / Openingen

Lezing

Op 13 september wordt in het ABC een informatieavond / rondetafelgesprek georganiseerd over het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’. Dit programma en deze avond is speciaal bedoeld voor recentelijk afgestudeerde ruimtelijk ontwerpers. Ben je de laatste jaren afgestudeerd in Architectuur, Stedenbouwkunde, Landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur? Werk je bij een bureau, gemeente of ben je zelfstandig ondernemer? Dan is het tweejarige traject en het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’ wellicht iets voor jou! Laat je informeren op donderdagavond 13 september in het ABC en meld je daarvoor aan, en klik hier.

Lezing

Naar aanleiding van de expositie ‘Van Perspectief naar 3D; de ontwikkeling van de architectuurtekening’ organiseert het ABC op donderdagmiddag 28 juni een kennisuitwisselinggesprek over BIM voor bouwprofessionals. Doel van deze bijeenkomst is vertegenwoordigers van partijen die werkzaam zijn in de zogenoemde bouwkolom (bouwketen) en die (al) te maken hebben met BIM - óf zich aan het oriënteren zijn op BIM - de mogelijkheid te geven ervaringen uit te wisselen. Het idee is om een open gesprek te voeren over valkuilen, hobbels maar zeker ook over successen en mogelijke samenwerkingsvormen. Telefonische aanmelding voor deelname is noodzakelijk: ABC, tel 023 534 05 84 (di. t/m zo 13.00-17.00)

Lezing

Op woensdagavond 25 april organiseert het ABC Architectuurcentrum Haarlem, naar aanleiding van de expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk!’ een discussiegesprek over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Heemstede. Aan het gesprek wordt deelgenomen door Pieter van de Stadt (wethouder Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Heemstede), Wim de Wagt (architectuurhistoricus) en Max van Aerschot (architect en stadsbouwmeester van Haarlem). Het gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen (directeur ABC). Aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur), toegang: gratis.

Lezing

Op dinsdagavond 20 maart krijgen wethouder Ewout Cassee van de gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van de Wijkraad Rozenprieel, in kantoorgebouw Koningstein, de eerste exemplaren uitgereikt van het boekje ‘Dromenstein’. Dit boekje is samengesteld door architect John van Rooijen. Hierin doet Van Rooijen verslag van zijn studie naar mogelijkheden voor herontwikkeling van Koningstein en omliggende terreinen. Met medewerking van ABC Architectuurcentrum Haarlem wordt ter gelegenheid van deze boekpresentatie een discussieavond georganiseerd rond het thema ‘Vraaggestuurde woningbouw’. Op het programma van deze avond staan drie inleidende sprekers: Andries Geerse, Max van Aerschot en John van Rooijen. De discussie staat onder leiding van Jan van Eeden.
 
!!! LET OP: Locatie: Koningstein, Zuider Buiten Spaarne 22, 2012 AA Haarlem !!! Toegang: gratis

Lezing

Naar aanleiding van de expositie Jouw Perspectief!? organiseren FARO Architectuur Research en het ABC op woensdagavond 14 maart de avond: JOUW UTOPIA! Op deze avond krijgen 9 mensen het podium om in 6 minuten tijd, aan de hand van een wervend verhaal of wervend(e) beeld(en), het publiek te enthousiastmeren voor zijn of haar (optimistische) toekomstperspectief.  Na iedere 3 presentaties is er ruimte voor gesprek en een korte discussie. De avond wordt gepresenteerd door Jurgen van der Ploeg (architect/partner FARO) en Gabriël Verheggen (directeur ABC).
 
Aanvang: 20.00 uur. Inloop v.a. 19.30. Toegang gratis.

Lezing

Op woensdagavond 7 maart 2012 geven de Haarlemse architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma in het ABC een lezing – of beter performance – over het zogenoemde ‘plastische getal’. Aan de hand van voorbeelden en attributen zullen zij aantonen dat de wiskundige formule die aan dit getal ten grondslag ligt, een geweldig hulpmiddel kan zijn om in de architectuur meer harmonie te brengen, in maat, schaal en ritme. Aanvang 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur (toegang gratis).

Lezing

Op maandagavond 20 februari geeft architect Thijs Asselbergs (architectuurcentrale Thijs Asselbergs/aTA) in het ABC een toelichting over zijn ontwerp voor de nieuwe bedieningspost van de Haarlemse Langebrug, beter bekend als de ‘Verfroller’. Het 'brugwachtershuisje', ontworpen in de vormentaal van de brug, zal in het najaar van 2012 geplaatst worden. Iedereen die geïnteresseerd is in het ontwerp en de overwegingen van de architect is van harte welkom op de presentatiebijeenkomst in het ABC. Aanvang 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur)

Lezing

Op woensdagavond 16 november 2011 heeft de prijsuitreiking plaats van de Haarlemse Lieven de Keypenning. Dit jaar is het thema Stedenbouw & Openbare Ruimte. Naast de juryprijs is er ook weer een publieksprijs. Voorafgaand aan het officiële gedeelte, met presentaties van de genomineerden en de bekendmaking van de prijswinnaars, geeft landschapsarchitect Michael van Gessel een lezing. Van Gessel is in Haralem momenteel onder meer werkzaam bij de inrichting van het Houtplein en de omgeving van de nieuwbouw van het Provinciehuis.
 
De lezing en de prijsuitreiking hebben plaats in de Gravenzaal van het Stadhuis, Grote Markt te Haarlem. ontvangst v.a. 20.00 uur. aanmedling noodzakelijk via representatie@haarlem.nl

Lezing

Tot en met 27 november 2011 is in ABC architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling ‘Van crèche tot campus – Mecanoo’s onderwijsgebouwen van nu en morgen’ te zien. Op deze expositie worden onderwijsgebouwen van Mecanoo architecten geanalyseerd en in perspectief geplaatst tegen de achtergrond van veranderingen in de maatschappij, onderwijsvisies en posities van scholen. Naar aanleiding van de tentoonstelling verzorgen Ellen van der Wal en Paul Ketelaars (architecten/partners van Mecanoo) op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een presentatie in het ABC. Het thema van de avond is: ‘Onderwijsgebouw van/voor de toekomst – een perspectief van Mecanoo’. Na afloop van de presentaties is er volop ruimte voor discussie en een borrel. De toegang is gratis.

Lezing

In het kader van de expositie ‘Van Kaya naar Musha’ geven Bert Bruijn en Jan de Vletter op woensdagavond 26 oktober, respectievelijk 2 november, lezingen en presentaties over volkshuisvestingsprojecten en wijkopbouw in Mutare (Zimbabwe). Met deze lezingen wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en ontwikkelingen van de projecten die ondersteund worden door de Stedenband Haarlem-Mutare. Met de lezingen wordt tevens het belang van deze projecten benadrukt waarbij op bijzondere wijze samenwerking tot stand komt tussen het lokale bestuur, organisaties en bewonersgroepen. De omstandigheden waarin dit gebeurd zijn niet bepaald eenvoudig te noemen, namelijk in een samenleving waar zowel de lokale overheid als de gemeenschap slachtoffer is van een corrupt landsbestuur en ontwikkelingen sterk worden gepolitiseerd.