Lezingen / Discussies / Openingen

Lezing

Op woensdagavond 7 maart 2012 geven de Haarlemse architectuurpublicisten Hilde de Haan en Ids Haagsma in het ABC een lezing – of beter performance – over het zogenoemde ‘plastische getal’. Aan de hand van voorbeelden en attributen zullen zij aantonen dat de wiskundige formule die aan dit getal ten grondslag ligt, een geweldig hulpmiddel kan zijn om in de architectuur meer harmonie te brengen, in maat, schaal en ritme. Aanvang 20.00 uur, Inloop vanaf 19.30 uur (toegang gratis).

Lezing

Op maandagavond 20 februari geeft architect Thijs Asselbergs (architectuurcentrale Thijs Asselbergs/aTA) in het ABC een toelichting over zijn ontwerp voor de nieuwe bedieningspost van de Haarlemse Langebrug, beter bekend als de ‘Verfroller’. Het 'brugwachtershuisje', ontworpen in de vormentaal van de brug, zal in het najaar van 2012 geplaatst worden. Iedereen die geïnteresseerd is in het ontwerp en de overwegingen van de architect is van harte welkom op de presentatiebijeenkomst in het ABC. Aanvang 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur)

Lezing

Op woensdagavond 16 november 2011 heeft de prijsuitreiking plaats van de Haarlemse Lieven de Keypenning. Dit jaar is het thema Stedenbouw & Openbare Ruimte. Naast de juryprijs is er ook weer een publieksprijs. Voorafgaand aan het officiële gedeelte, met presentaties van de genomineerden en de bekendmaking van de prijswinnaars, geeft landschapsarchitect Michael van Gessel een lezing. Van Gessel is in Haralem momenteel onder meer werkzaam bij de inrichting van het Houtplein en de omgeving van de nieuwbouw van het Provinciehuis.
 
De lezing en de prijsuitreiking hebben plaats in de Gravenzaal van het Stadhuis, Grote Markt te Haarlem. ontvangst v.a. 20.00 uur. aanmedling noodzakelijk via representatie@haarlem.nl

Lezing

Tot en met 27 november 2011 is in ABC architectuurcentrum Haarlem de tentoonstelling ‘Van crèche tot campus – Mecanoo’s onderwijsgebouwen van nu en morgen’ te zien. Op deze expositie worden onderwijsgebouwen van Mecanoo architecten geanalyseerd en in perspectief geplaatst tegen de achtergrond van veranderingen in de maatschappij, onderwijsvisies en posities van scholen. Naar aanleiding van de tentoonstelling verzorgen Ellen van der Wal en Paul Ketelaars (architecten/partners van Mecanoo) op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een presentatie in het ABC. Het thema van de avond is: ‘Onderwijsgebouw van/voor de toekomst – een perspectief van Mecanoo’. Na afloop van de presentaties is er volop ruimte voor discussie en een borrel. De toegang is gratis.

Lezing

In het kader van de expositie ‘Van Kaya naar Musha’ geven Bert Bruijn en Jan de Vletter op woensdagavond 26 oktober, respectievelijk 2 november, lezingen en presentaties over volkshuisvestingsprojecten en wijkopbouw in Mutare (Zimbabwe). Met deze lezingen wordt dieper ingegaan op de geschiedenis en ontwikkelingen van de projecten die ondersteund worden door de Stedenband Haarlem-Mutare. Met de lezingen wordt tevens het belang van deze projecten benadrukt waarbij op bijzondere wijze samenwerking tot stand komt tussen het lokale bestuur, organisaties en bewonersgroepen. De omstandigheden waarin dit gebeurd zijn niet bepaald eenvoudig te noemen, namelijk in een samenleving waar zowel de lokale overheid als de gemeenschap slachtoffer is van een corrupt landsbestuur en ontwikkelingen sterk worden gepolitiseerd.

Lezing

Naar aanleiding van de publicatie én zijn expositie ‘FUSION’ in het ABC geeft architect Wilfried van Winden (oprichter en directeur van WAM architecten) op woensdagavond 21 september om 20.00 uur een lezing in het ABC (inloop v.a. 19.30 uur). Hierbij zal hij ingaan op het pleidooi van WAM om te komen tot een sierlijke architectuur in een open samenleving.

Lezing

In het kader van de reizende tentoonstelling over het werk van architect Jan Stuyt (1868-1934), die tot en met vrijdag 16 september in het ABC te zien is, geeft Ton Brugman op woensdagavond 14 september om 20.00 uur een lezing over deze architect. Onder de titel ‘Jan Stuyt: meer dan alleen een kerkbouwer’ beschouwt sociaal-planoloog en voormalig milieu-inspecteur Ton Brugman het oeuvre van de ‘vergeten’ architect Jan Stuyt.

Lezing

Het nieuwe culturele seizoen begint voor het ABC Architectuurcentrum Haarlem eigenlijk dit weekend met activiteiten in het kader van de Open Monumentendagen én de Haarlemse manifestatie Stad als Podium.

Lezing

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur - toegang gratis
 
De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van VROM, nu Infrastructuur en Milieu, gewerkt aan het samenstellen van de Canon van de Ruimtelijke Ordening, kortweg CanonRO.nl geheten. Deze is te zien op de gelijknamige website www.CanonRO.nl . Achter de 35 iconen van deze canon gaan heel wat discussies schuil over de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Discussies die nu, met voortgaande decentralisering van ruimtelijk beleid, verder op scherp worden gezet. Op woensdagavond 8 juni licht Tom Maas, een van de samenstellers, om 20.00 uur in het ABC de canon toe en gaat hij over de vele facetten die bij deze canon een rol spelen in gesprek met het publiek.

Lezing

In het kader van hun tentoonstelling ‘De Haarlemse Metro in Twilight Perspectief’ in het ABC geven leden van ZOEM! Fotografie op woensdagavond 16 februari om 20.00 uur een lezing in het ABC architectuurcentrum (toegang gratis). Zij zullen dan onder meer ingaan op de achtergronden van het bijzondere fotografieproject en spreken over mogelijkheden en beperkingen van fotograferen in ‘de twilight’ maar ook over het ‘lezen’ van een foto.