Lezingen / Discussies / Openingen

Lezing

In het kader van de tentoonstelling ‘MY LOVE WHICH IS A BUILDING # 2’ die te zien is bij 37PK organiseert het ABC samen met 37PK op zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur een discussiegesprek over fascinaties van beeldend kunstenaars voor architectuur, en andersom, van architecten voor beeldende kunst. Sprekers zijn de kunstenaars Frank Havermans en Eric Martijn en de architecten Ad Roefs (Roefs Architecten) en Hedwig Heinsman (DUS Architects). Het gesprek staat onder leiding van Marina de Vries, zelfstandig journalist op gebied van beeldende kunst en architectuur.

Lezing

Woensdagavond 6 februari om 20.00 uur heeft de tweede lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. 20 jaar geleden besprak architect Cees Dam de stand van zaken in de openbare ruimte van Haarlem. Hij is echter niet in de gelegenheid op 6 februari te komen. Daarom is nu Marlies van Diest (bureau Marlies van Diest Ontwerp tuin-stad-landschap) gevraagd het interieur van deze stad te bespreken. Wat is daarbij voor haar essentieel? Wat wenst zij Haarlem m.b.t. de openbare ruimte toe en wat juist niet? Van Diest kent Haarlem goed. Zo heeft zij in het verleden meegewerkt aan een beleidsnotitie over de inrichting van de openbare ruimte en meer recentelijk aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Na afloop van Van Diest’s lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.

Lezing

In het kader van de expositie ’De optimistische architect: 3 thema’s voor de toekomst’ in het ABC houdt architect Dirk jan Postel op woensdagavond 23 januari een lezing. Dirk Jan Postel is architect/partner van Kraaijvanger, het Rotterdamse bureau dat onder meer het nieuwe provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem ontwierp. In de tentoonstelling 'De optimistische architect' toont het bureau Kraaijvanger een visie met 3 grote thema’s voor de toekomst: transformatie van bestaande gebouwen, alle aspecten van duurzaamheid en de kansen van het nieuwe werken. In zijn lezing zal Postel deze thema’s aan de hand van het oeuvre van het bureau bespreken en zijn optimistische visie als architect voor de toekomst toelichten.

Lezing

Op initiatief van de toenmalige stadsarchitect Thijs Asselbergs, organiseerde het ABC 20 jaar geleden het veelomvattende project ‘LISA in Haarlem’. Voor dit project, dat bestond uit voordrachten, discussies en een bundeling van het geheel in een boekje, werd de stad Haarlem onder de loep genomen vanuit vier thema’s: Landschap, Interieur, Stedenbouw en Architectuur (vandaar de naam LISA). Voor elk thema werd een specialist uitgenodigd. Daarnaast werd een aantal ontwerpers en bestuurders die toen actief waren in Den Haag, Maastricht, Amersfoort en Groningen, gevraagd hun visie op Haarlem te geven en onderlinge vergelijkingen te maken onder de titel ‘Ontwerpexpertise’.
Het ABC gaat nu met ‘LISA in Haarlem revisited’ de eerdere editie in perspectief plaatsen. Doel is om kort terug te kijken naar de ideeën en visies van weleer en wat daarmee is gebeurd, maar vooral om te horen en bespreken wat nu het perspectief is op de toekomst. Wat zijn de Haarlemse thema’s voor de komende decennia en hoe moet daarop gereageerd worden? Deze en samenhangende vragen komen aan de orde in ‘LISA in het ABC’. Voor deze editie van LISA zijn voor zover mogelijk dezelfde inleiders benaderd als 20 jaar geleden…

Lezing

Woensdagavond 16 januari om 20.00 uur heeft de eerste lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. Namens HOSPER, bureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw, zal Mark van Rijnberk spreken en de voordracht die Alle Hosper 20 jaar geleden hield in het ABC, in perspectief plaatsen. Want wat was de situatie in Haarlem 20 jaar geleden. Hoe is die verandert en hoe is het inmiddels met de samenhang in de stad gesteld? En wat biedt de toekomst? Wat is in de optiek van HOSPER het wenselijke beeld voor deze stad over twee decennia wanneer het ABC natuurlijk wederom een ‘LISA in Haarlem revisited’ organiseert? Voorafgaand aan de voordracht van Mark van Rijnberk houdt voormalig stadsarchitect Thijs Asselbergs, initiatiefnemer van de eerste editie van ‘LISA in Haarlem’ een korte inleiding. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.

Lezing

In het kader van de expositie ‘Toekomst of Herinnering?’ wordt op zondagmiddag 16 december van 14.30 tot 16.00 uur in het ABC een publieksgesprek georganiseerd. Doel van dit gesprek is het delen van herinneringen over leven, werken en wonen in de wederopbouwperiode en ook te discussiëren over de vraag of de architectuur uit die tijd nu nog toekomstwaarde heeft. Speciale genodigden en ‘vertegenwoordigers’ van die periode voor deze middag zijn Henny Brakel (1929), Piet Roos (1929) en Johannes van der Weiden (1936). Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC.

Lezing

Op dinsdagavond 27 november 2012 heeft in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis (Grote Markt) de prijsuitreiking plaats van de Haarlemse Lieven de Keypenning. Dit jaar is het thema ‘monumenten’. Naast de juryprijs is er ook weer een publieksprijs. Voorafgaand aan het officiële gedeelte, met presentaties van de genomineerden en de bekendmaking van de prijswinnaars, heeft er een interview plaats met Wim Eggenkamp, voormalig Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst (ontvangst v.a. 20.00 uur, aanvang 20.30 uur) is openbaar maar aanmelding vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan door een e-mail te sturen naar representatie@haarlem.nl

Lezing

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuwe Structuurvisie voor de Openbare Ruimte (SOR). Daarbij wordt de hulp ingeroepen van de bewoners. Zo kan er via de website www.haarlem.nl/structuurvisie meegedacht worden over belangrijkste thema’s en keuzes voor en over de openbare ruimte van deze stad tot 2040. Op woensdagavond 31 oktober organiseert het ABC, onder voorbehoud, een openbaar (discussie)gesprek over deze visie. Vragen en thema’s die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe bieden we ruimte aan toenemend aantal auto’s in de stad en zorgen we tegelijkertijd voor voldoende speel- en groenvoorzieningen?’.
 
let op: deze avond stond eerst gepland op 26 september - maar die avond is komen te vervallen!

Lezing

 
Op woensdagavond 17 oktober organiseert het ABC, in het kader van de tentoonstelling Hedendaagse Noorse Architectuur #7, de lezing ‘Transforming Landscapes’. Deze Engelstalige lezing wordt gegeven door architecte Ragnhild Snustad en niet, zoals eerder aangekondigd, door Reiulf Ramstad. Snustad is werkzaam bij RRA, het architectenbureau van Ramstad. Aanvang lezing: 20.00 uur (ontvangst met mogelijkheid om expositie te bezichtigen v.a. 19.30 uur), toegang gratis.

Lezing

Op 13 september wordt in het ABC een informatieavond / rondetafelgesprek georganiseerd over het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’. Dit programma en deze avond is speciaal bedoeld voor recentelijk afgestudeerde ruimtelijk ontwerpers. Ben je de laatste jaren afgestudeerd in Architectuur, Stedenbouwkunde, Landschapsarchitectuur of Interieurarchitectuur? Werk je bij een bureau, gemeente of ben je zelfstandig ondernemer? Dan is het tweejarige traject en het programma ‘Beroepservaring 2012-2014’ wellicht iets voor jou! Laat je informeren op donderdagavond 13 september in het ABC en meld je daarvoor aan, en klik hier.