Lezing

Donderdagavond 5 september geeft Marcel Blom, architect/partner Benthem Crouwel Architekten, naar aanleiding van de tentoonstelling ’Five archetypes for a changing world’ een lezing in het ABC. Op deze expositie, die tot en met 8 september in het ABC te zien is en door Benthem Crouwel is samengesteld, wordt een vijftal gebouwen getoond die dit architectenbureau beschouwt als archetypen van de moderne maatschappij: het Stedelijk Museum Amsterdam, de Ziggo dome, Rotterdam Centraal Station, Datacenter AM3 en Winkelcentrum Forum Mittelrhein. Aanvang lezing: 20.00 uur (inloop v.a. 19.30 uur), toegang gratis.

Lezing

Grenzen oversteken kan verrijkend zijn. Latijns Amerikaanse architecten die zich gevestigd hebben in Nederland, weten dat. Maar ook zij weten dat grenzen kunstmatige limieten zijn. Grenzen zijn conventies, overeenkomsten. De vereniging Platform Latijns Amerikaanse Architecten Nederland (PLAAN) gaat met het openbare symposium ‘GRENZEN AAN DE ARCHITECTUUR’ op 15 juni in het ABC verscheidene facetten van het begrip ‘grenzen’ en architectuur aan de orde stellen en onderzoeken. Want waar ligt de grens van de architectuur en tot hoe ver kan die uitgebreid worden om die discipline te verrijken?

Lezing

Op woensdagavond 29 mei om 20.00 uur geeft Tako Postma, architect en partner bij Inbo, een lezing over de manier waarop de mensen in het netwerkbureau Inbo elkaar en anderen energie en inspiratie geven. De lezing heeft plaats in het kader van de expositie waarmee Inbo in het ABC markeert dat dit bureau 50 jaar bestaat, Daarbij kijkt Inbo niet terug, maar juist vooruit onder het motto: ‘de toekomst van architectuur en stedenbouw ligt bij mensen die kunnen verbinden’. De expositie getiteld ‘Inbo – Samenwerking als inspiratie’ is voorafgaand  en na afloop van de lezing te bezichtigen en daarna nog tot en met 23 juni in het ABC te zien.

Lezing

Woensdagavond 10 april om 19.30 uur heeft de laatste bijeenkomst plaats in de reeks van vijf die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. Sprekers zijn Frits van Dongen (Rijksbouwmeester), Maarten Schmitt (Stadsstedebouwer Leiden), Niek Verdonk (Stadsarchitect Groningen), Jeanne Dekkers (Jeanne Dekkers Architectuur) en Elma van Boxel (bureau ZUS). Dit vijftal zal met bondige presentaties reageren op - en vervolgens met elkaar discussiëren over - stellingen over de gewenste en ongewenste toekomstige ontwikkelingen van de stad en Haarlem in het bijzonder. Deze ‘slotbijeenkomst LISA’ staat onder leiding van de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot.

Lezing

Zaterdagmiddag 30 maart om 15.30 uur zal de Haarlemse wethouder Ewout Cassee (o.m. Ruimtelijke Ordening en Participatie) in het ABC reageren op toelichtingen die Martijn Al en Elizabeth Keller geven op hun visie over 'Tussentijds Ruimtegebruik' van braakliggende terreinen in Haarlem. Landschapsarchitecten Al en Keller geven de toelichtingen in het kader van hun gelijknamige en bijzonder prikkelende installatie/expositie die zij in het ABC hebben gerealiseerd.

Lezing

Woensdagavond 20 maart om 20.00 uur heeft de vierde en laatste lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. Net als 20 jaar geleden is Maarten Kloos, directeur ARCAM, gevraagd de ‘A’ van Architectuur in relatie met Haarlem te bespreken. Hij zal zijn ideeën van toen tegen het licht houden en zijn visie geven over het nu en de toekomst. Twee decennia geleden sprak Kloos over onder meer een cultureel carré als ruggengraat voor het centrum van de stad en over met relatief kleine ingrepen een groot effect sorteren. Maar geldt dat in zijn optiek nu nog steeds of vraagt de toekomst van Haarlem juist om grote gebaren?
Na afloop van de lezing van Kloos is er gelegenheid voor discussie en gesprek onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC. Daarbij treedt Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, op als ‘kritisch reflectant’.

Lezing

In het kader van de expositie ‘Een reis naar Parijs - Groen als bouwmateriaal voor ons klimaat’ wordt zondag 3 maart om 14.30 uur een publieksgesprek georganiseerd. Bewoners, beleidsmakers en bestuurders van Haarlem en de regio worden uitgedaagd wensen en verlangens voor vergroening van hun stad kenbaar te maken. Leden van de werkgroep CO2-OO, die de expositie ‘Een reis naar Parijs’ hebben samengesteld, geven een toelichting en zullen reageren op de voorgestelde ideeën en mogelijkheden maar ook onmogelijkheden van vergroening bespreken. Het gesprek staat onder leiding van Gabriël Verheggen (directeur ABC).

Lezing

Woensdagavond 27 februari om 19.00 uur (!! LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTTIJD !!) heeft de derde lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’.
In 1993 hield de stedenbouwkundige Ben Eerhart een pleidooi voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. ‘Laat Haarlem rustig klein blijven’ was zijn devies. Jo Coenen is nu voor ‘LISA in het ABC revisited’ gevraagd die uitspraken tegen het licht te houden en zijn visie op wenselijke stedenbouwkundige ontwikkelingen te schetsen. Wat is daarbij voor hem essentieel? Wat wenst hij Haarlem m.b.t. stedenbouwkundige ontwikkelingen toe en wat juist niet? Architect Jo Coenen (bureau Jo Coenen Architects & Urbanists en voormalig rijksbouwmeester) kent Haarlem goed. Zo heeft hij onder meer ontwerpen gemaakt voor het centrumgebied van het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk.
Na afloop van Coenen's lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.
 
!! aanvang lezing: 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur (zaal open v.a. 18.30 uur) !!

Lezing

In het kader van de tentoonstelling ‘MY LOVE WHICH IS A BUILDING # 2’ die te zien is bij 37PK organiseert het ABC samen met 37PK op zondagmiddag 17 februari om 15.00 uur een discussiegesprek over fascinaties van beeldend kunstenaars voor architectuur, en andersom, van architecten voor beeldende kunst. Sprekers zijn de kunstenaars Frank Havermans en Eric Martijn en de architecten Ad Roefs (Roefs Architecten) en Hedwig Heinsman (DUS Architects). Het gesprek staat onder leiding van Marina de Vries, zelfstandig journalist op gebied van beeldende kunst en architectuur.

Lezing

Woensdagavond 6 februari om 20.00 uur heeft de tweede lezing plaats in de reeks van vier voordrachten die het ABC organiseert onder de titel ‘LISA in Haarlem revisited’. 20 jaar geleden besprak architect Cees Dam de stand van zaken in de openbare ruimte van Haarlem. Hij is echter niet in de gelegenheid op 6 februari te komen. Daarom is nu Marlies van Diest (bureau Marlies van Diest Ontwerp tuin-stad-landschap) gevraagd het interieur van deze stad te bespreken. Wat is daarbij voor haar essentieel? Wat wenst zij Haarlem m.b.t. de openbare ruimte toe en wat juist niet? Van Diest kent Haarlem goed. Zo heeft zij in het verleden meegewerkt aan een beleidsnotitie over de inrichting van de openbare ruimte en meer recentelijk aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Na afloop van Van Diest’s lezing is er gelegenheid voor discussie en gesprek waaraan onder anderen door Max van Aerschot, de huidige stadsbouwmeester, wordt deelgenomen.